Søk om Toppidrettsmidler for 2011

Del:

Motorsportforbundet inviterer sine fire avdelingsforbund til å søke om støtte fra Toppidrettsmidlene til prosjekt innenfor Team Norway konseptet. Her kan dere få en bit av pengebingen som inneholder 1 120 000.

Inne på sidene til Motorsportforbundet kan vi lese at et vedtak på MC seksjonens årsmøte som endret teksten om toppidrett i seksjonens Handlingsplan 2011-12 har skapt usikkerhet mht. om Team Norway vil bestå som forbundssatsing med dagens finansiering.<?xml:namespace prefix = o ns = «urn:schemas-microsoft-com:office:office» />

I forbundsstyrets møte 7. November ble administrasjonen gitt grønt lys for å utlyse som vanlig inntil konsekvensene av vedtaket er utredet og FS kan gi klare direktiver i sitt møte 3. Desember.

Ikke la denne situasjonen fraholde dere fra å planlegge videreføring eller oppstart. Dere trenger tiden fra nå og frem til FS forhåpentligvis lar oss arbeide videre (se mer i vedlegget Notat om TN søknad for 2011).

Ta en tur innom sidene deres, der finner du også blant annet søknadsskjemaer og andre nyttige ting om midlene som kan disponeres.FRIST: 31. DESEMBER 2010

Ferdigbehandlet rundt midten av januar 2011.

Comments Closed