Get Rid Of Cold Sores Fast

ent/uploads/2013/01/Pil-Nedover-670×481.jpg» alt=»» width=»670″ height=»481″ />

 

Ser vi mot ”søta bror” kan de vise til en nedgang i antall omkomne motorsyklister i Sverige, noe som er gledelig tall. I 2011 var det så mange som 42 som omkom, i hele 2012 var tallet redusert ned til 31 personer.

 

Svenske myndigheter vil prioritere motorsyklister fremover og er nevnt i den kommende perioden 2014-2025 med blant annet dette:

 

«Regeringen anser att begränsade och samhällsekonomiskt effektiva ombyggnadsåtgärder i den befintliga infrastrukturen har god potential att bidra till ökad transportpolitisk måluppfyllelse. Trafikverket ska därför planera för ökat genomförande av förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig infrastruktur med fokus på kapacitet och kvalitet, t ex trimnings-, miljö-, trafiksäkerhets-, eller bärighetsåtgärder. Detta kan ske genom exempelvis mittseparering av vägar eller miljöåtgärder. Planeringen ska ske med beaktande av förutsättningar och behov i den omgivande miljön samt hos oskyddade trafikanter, vilket även inbegriper förare av motorfordon på två hjul”.

 

I Danmark viser tall fra 2011 at det var 43 omkomne på to hjul (MC og moped), tall fra 2012 har vi ikke klart å ”nøste” oss frem til enda.

 

I Norge kan vi fortsatt vise til enda lavere tall, selv om det var en økning i antall omkomne i 2012 i forhold til året før. I 2011 var det 13 motorsyklister som omkom mens det ble 18 personer i året som gikk.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss