Mange som ble skadd i trafikkulykker i perioden 1997-2001 kan ha krav på erstatning etter at staten tapte i Høyesterett denne uken.

 

Avgjørelsen gjelder EUs motorvognforsikringsdirektiv, som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Dette gjelder personer som ble skadd i ulykker der føreren har opptrådt grovt uaktsomt, eksempelvis der vedkommende har kjørt i fylla.

 

Dommen som ble avsagt, sier at staten erstatningspliktig for oppreisningskrav etter trafikkulykker mellom 1. januar 1997 og 31. desember 2001. Etter lovbestemmelsen er det forsikringsselskapene som har plikten for å kreve inn penger fra ulykkesførerne men staten holdes forpliktet, fordi den norske loven var feil.

 

Erstatningen har noen allerede fått

Staten har erkjent erstatningsansvar i tilsvarende saker mellom 2001 og 2009, en dom som ikke ble anket videre fra tingretten. Som følge av denne dommen har om lag 450 personer fått erstatning fra staten.

 

En rekke personer har latt være å fremme krav mot uaktsomme bilførere fordi det har vist seg vanskelig å få pengene. Slik loven tolkes i dag, er det forsikringsselskapene som betaler ut erstatning, for å så gå på bilføreren.

 

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss