Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid.

Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Av: Mona Forsnes

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i september 2009 er 25. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 14. Dette steg med én, slik at det endelige tallet for omkomne i august-trafikken endte på 15.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 19 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned. Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe.

Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.


Fordeling

September

Hele

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

11

6

74

95

Bilpassasjerer

8

2

34

34

Motorsyklister

4

4

28

31

Mopedister

0

1

1

5

Syklister

1

0

7

10

Fotgjengere

0

1

15

21

Akende

0

0

1

0

Andre

1

1

5

8

SUM

25

15

165

204

Fordeling

September

Hele

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

1

1

10

11

Akershus

3

1

21

15

Oslo

0

1

7

7

Hedmark

1

1

14

19

Oppland

2

1

5

7

Buskerud

0

1

10

13

Vestfold

1

0

8

11

Telemark

6

1

9

9

Aust-Agder

0

1

3

5

Vest-Agder

2

0

6

10

Rogaland

1

3

8

16

Hordaland

4

2

11

16

Sogn og Fjordane

1

0

6

10

Møre og Romsdal

0

1

17

19

Sør-Trøndelag

0

1

7

6

Nord-Trøndelag

0

0

8

4

Nordland

1

0

5

14

Troms

2

0

5

7

Finnmark

0

0

5

5

SUM

25

15

165

204

Facebook-kommentar

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Kontaktinfo

BikePort AS
Postboks 21
7560 Vikhammer
Tlf: +47 92082072
E-post: post@bikeport.no

Følg oss