Dårlig-vei-mc

 

Stor forskjell på FARLIG veg og DÅRLIG vei når du skal melde fra når du ruller rundt på to hjul.

 

Statens vegvesen og NMCU (Norsk MotorCykkel Union) har utarbeidet et elektronisk skjema (Veifelleskjema), der du kan melde fra om forhold ved vegen som åpenbart er farlig for sikkerheten for oss motorsyklister.

 

Fremgangsmåte for utfylling:

 

1) Når du oppdager et forhold ved veien som åpenbart er farlig for sikkerheten til motorsyklistene, er det viktig at du melder fra så raskt som mulig, slik at veimyndighetene får anledning til å rette opp forholdet før det skjer en ulykke. Dette betyr at du først må ta fram mobilen og ringe vegtrafikksentralen på telefon 175 og deretter sende det elektroniske veifelleskjemaet så snart du har tilgang til Internett.
2) Når du har tilgang til Internett går du inn på NMCUs nettsted nmcu.org og fyller ut det elektroniske veifelleskjemaet. Det utfylte skjemaet går til Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, som så gir beskjed til rette vedkommende i det området der du oppdaget forholdet. Husk å oppgi så nøyaktig stedsangivelse som mulig.
3) Det går automatisk kopi av det utfylte skjemaet til NMCU-kontoret i Moss, der man fører logg over alle rapporterte veifeller.

 

Oppfordring fra NMCU: Send kun rapport om FARLIG vei – ikke dårlig vei. Hvis ikke blir det som å rope «ulv, ulv», og da vil man til slutt ikke lengre ta meldingene våre alvorlig.

 

Ta kontakt med vegtrafikksentralen på telefon 175 først, fyll deretter ut skjemaet!

 

Snarvei til utfylling av veifelleskjema.

 

Meld deg på vårt Nyhetsbrev

Følg oss