trygg_trafikk_logo

 

Trygg Trafikk er ute med de nye tallene og for oss motorsyklister er det gledelig å se at det ble ”0-visjon” i mars måned, selv om det dessverre ikke gjelder andre trafikanter.

 

Foreløpige tall

De melder at det foreløpige tallet for omkomne i mars 2013 er 12. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 10. Dette ble redusert med to, slik at endelig tall for mars 2012 endte på åtte.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 13 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.

 

Menn fortsatt mest utsatt

Det var ni bilførere og tre bilpassasjerer som døde på veiene i mars 2013. Av disse omkom ni personer i kollisjon med annet kjøretøy og tre i eneulykker (utforkjøring). Åtte av de døde var menn og fire var kvinner.

 

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via deres distriktsledere.

 

Mars 2013 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

Sist oppdatert:02.04.13

 

Fordeling Mars Hittil i
trafikantgrupper
2013 2012 2013 2012
Bilførere 9 7 23 23
Bilpassasjerer 3 1 6 11
Motorsyklister 0 0 1 0
Mopedister 0 0 1 0
Syklister 0 0 0 0
Fotgjengere 0 0 3 5
Akende 0 0 2 0
Andre 0 0 0 0
SUM 12 8 36 39
Fordeling Mars Hittil i
fylker
2013 2012 2013 2012
Østfold 0 0 0 1
Akershus 1 1 1 2
Oslo 0 0 0 1
Hedmark 0 0 1 0
Oppland 0 0 1 2
Buskerud 1 0 3 3
Vestfold 0 1 0 2
Telemark 0 1 2 1
Aust-Agder 0 1 0 2
Vest-Agder 1 0 2 0
Rogaland 0 2 2 4
Hordaland 1 0 8 5
Sogn og Fjordane 2 0 2 1
Møre og Romsdal 0 2 2 4
Sør-Trøndelag 1 0 2 2
Nord-Trøndelag 2 0 2 0
Nordland 0 0 4 4
Troms 2 0 3 5
Finnmark 1 0 1 0
SUM 12 8 36 39

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

 

 

Facebook-kommentar