14 omkom på veiene i april 2010, kun en av dem var en motorsyklist.Av: Mona Forsnes

57 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene i 2010. I fjor omkom det 55 personer i veitrafikkulykker i samme periode.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i april 2010 er 14. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 16. Dette økte med en, slik at det endelige tallet for april 2009 endte på 17.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tallene fra april fordeler seg på seks bilførere, tre bilpassasjerer, en busspassasjer, en motorsyklist, en syklist, en fotgjenger og en ATV-fører.

Av de ni omkomne i bil døde fem etter utforkjøring, mens tre omkom i kollisjon med annet kjøretøy. En døde i sammenstøt med tog. Alle de 14 omkomne var menn.

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Sist oppdatert:03.05.10

Fordeling

April

Hittil i

trafikantgrupper

2010

2009

2010

2009

Bilførere

6

8

32

29

Bilpassasjerer

3

4

11

13

Motorsyklister

1

3

1

4

Mopedister

0

0

0

0

Syklister

1

0

1

0

Fotgjengere

1

2

9

8

Akende

0

0

1

1

Andre

2

0

2

0

SUM

14

17

57

55

Fordeling

April

Hittil i

fylker

2010

2009

2010

2009

Østfold

1

0

3

6

Akershus

1

1

4

6

Oslo

0

1

0

2

Hedmark

2

2

6

7

Oppland

2

0

6

1

Buskerud

1

2

2

4

Vestfold

1

0

3

2

Telemark

0

0

0

1

Aust-Agder

1

0

3

0

Vest-Agder

1

0

2

2

Rogaland

0

1

3

5

Hordaland

1

1

8

3

Sogn og Fjordane

2

1

2

2

Møre og Romsdal

0

7

1

8

Sør-Trøndelag

0

0

2

0

Nord-Trøndelag

0

0

3

1

Nordland

1

1

6

2

Troms

0

0

2

0

Finnmark

0

0

1

3

SUM

14

17

57

55

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar