40 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de tre første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 60 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i mars 2009 er 12. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 20. Dette økte med en, slik at det endelige tallet for omkomne i marstrafikken 2008 endte på 21. I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.

I løpet av årets tre første måneder har 40 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 60 personer livet på norske veier. Tallene i mars fordeler seg med syv bilførere, en bilpassasjer, en motorsyklist og tre fotgjengere.

Av til sammen åtte drepte bilførere og -passasjerer omkom seks i kollisjon med annet motorkjøretøy og to i utforkjøring. Av de 12 som omkom i trafikken i mars var syv menn og fem kvinner.

Fordeling Mars Mars Hele Hele
grupper 2009 2008 2009 2008
Bilførere 7 11 23 32
Bilpassasjerer 1 5 9 12
Motorsyklister 1 0 1 0
Mopedister 0 1 0 1
Syklister 0 1 0 3
Fotgjengere 3 2 6 11
Akende 0 0 1 0
Andre 0 1 0 1
SUM 12 21 40 60
Fordeling Mars Mars Hele Hele
fylker 2009 2008 2009 2008
Østfold 2 1 6 4
Akershus 2 1 6 4
Oslo 1 1 1 1
Hedmark 1 1 5 5
Oppland 0 1 1 3
Buskerud 0 3 3 5
Vestfold 0 0 2 3
Telemark 1 1 1 1
Aust-Agder 0 0 0 2
Vest-Agder 0 0 2 3
Rogaland 3 2 4 5
Hordaland 1 2 2 7
Sogn og Fjordane 0 2 1 4
Møre og Romsdal 1 3 1 6
Sør-Trøndelag 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 0 1 1 2
Nordland 0 1 1 2
Troms 0 0 0 1
Finnmark 0 1 3 2
SUM 12 21 40 60

Facebook-kommentar