Det er nesten en halvering fra samme måned i fjor hvor antalet var hele 26, ifølge foreløpige tall fra Trygg Trafikk.

203 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de ni første månedene i 2008.

I samme periode i 2007 omkom 169 personer i veitrafikkulykker. Økningen hittil i 2008 er da på ca 20% i forhold til 2007

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i september 2008 er 14.

I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 30. Dette ble redusert med fire, slik at det endelige tallet for omkomne i septembertrafikken 2007 endte på 26.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned.

Tallene i september fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer, fire motorsyklister, en mopedist, en fotgjenger og en traktorfører. Av til sammen syv drepte bilførere og -passasjerer omkom fire i kollisjon med annet motorkjøretøy og tre i utforkjøring.

Av de 14 som omkom i trafikken i august var 10 menn og fire kvinner.

Facebook-kommentar