55 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de fire første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 77 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i april 2009 er 16. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i apriltrafikken 2008 endte på 17. I gjennomsnitt de foregående fem år er 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

I løpet av årets fire første måneder har 55 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 77 personer livet på norske veier.

Tallene i april fordeler seg med syv bilførere, fire bilpassasjer, tre motorsyklister og to fotgjengere. Av til sammen 11 drepte bilførere og -passasjerer omkom seks i kollisjon med annet motorkjøretøy og fem i utforkjøring. Av de 16 som omkom i trafikken i april var 12 menn, tre kvinner og ett barn.

Fordeling

April

Hele

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

7

11

29

43

Bilpassasjerer

4

2

13

14

Motorsyklister

3

2

4

2

Mopedister

0

0

0

1

Syklister

0

0

0

3

Fotgjengere

2

2

8

13

Akende

0

0

1

0

Andre

0

0

0

1

SUM

16

17

55

77

Fordeling

April

Hele

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

0

0

6

4

Akershus

1

0

7

4

Oslo

1

0

2

1

Hedmark

2

0

7

5

Oppland

0

0

1

3

Buskerud

2

3

4

8

Vestfold

0

1

2

4

Telemark

0

0

1

1

Aust-Agder

0

0

0

2

Vest-Agder

0

1

2

4

Rogaland

1

5

5

10

Hordaland

1

1

3

8

Sogn og Fjordane

1

1

2

5

Møre og Romsdal

6

2

7

8

Sør-Trøndelag

0

0

0

0

Nord-Trøndelag

0

1

1

3

Nordland

1

0

2

2

Troms

0

1

0

2

Finnmark

0

1

3

3

SUM

16

17

55

77

Facebook-kommentar