T rygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i januartrafikken 2009 er 19.

I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 22, noe som også ble det endelige tallet for omkomne i januartrafikken 2008.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 19 personer omkommet i veitrafikkulykker i januar måned.

Tre ulykker tok til sammen åtte liv. Tallene i januar fordeler seg med 12 bilførere, fem bilpassasjer og to fotgjengere.

Av de 17 som omkom i bilulykker ble 12 drept i kollisjon med annet motorkjøretøy og fem drept i utforkjøring. Av de 19 som omkom i trafikken i januar var 14 menn, fire kvinner og ett barn.

Fordeling

Januar

trafikantgrupper

2009

2008

Bilførere

12

12

Bilpassasjerer

5

5

Motorsyklister

0

0

Mopedister

0

0

Syklister

0

1

Fotgjengere

2

4

Akende

0

0

Andre

0

0

SUM

19

22

Fordeling

Januar

fylker

2009

2008

Østfold

4

3

Akershus

3

1

Oslo

0

0

Hedmark

4

1

Oppland

0

1

Buskerud

1

1

Vestfold

1

2

Telemark

0

0

Aust-Agder

0

2

Vest-Agder

0

2

Rogaland

2

2

Hordaland

1

3

Sogn og Fjordane

0

2

Møre og Romsdal

0

2

Sør-Trøndelag

0

0

Nord-Trøndelag

0

0

Nordland

0

0

Troms

0

0

Finnmark

3

0

SUM

19

22

Facebook-kommentar