197 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de 11 første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 236 personer i veitrafikkulykker.Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i november 2009 er 20.

I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 10. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for november 2008 endte på ni. I gjennomsnitt de foregående fem år er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned.

I løpet av årets 11 første måneder har 197 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 236 personer livet på norske veier.

Tallene i november fordeler seg med ti bilførere, to bilpassasjerer, en mopedist, en syklist, fem fotgjengere og en andre (rullestolbruker).

Av til sammen 12 drepte bilførere og -passasjerer omkom fire i kollisjon med annet motorkjøretøy og åtte i utforkjøring. Av de 20 som omkom i trafikken i november var 14 menn og seks kvinner.

Fordeling

November

November

Hittil i

Hittil i

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

10

5

89

113

Bilpassasjerer

2

2

41

39

Motorsyklister

0

0

27

32

Mopedister

1

0

2

5

Syklister

1

0

8

10

Fotgjengere

5

2

23

29

Akende

0

0

1

0

Andre

1

0

6

8

SUM

20

9

197

236

Fordeling

November

November

Hittil i

Hittil i

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

0

0

12

12

Akershus

0

0

21

15

Oslo

1

1

9

8

Hedmark

2

2

16

22

Oppland

1

2

6

11

Buskerud

2

0

12

14

Vestfold

0

0

7

15

Telemark

0

0

8

9

Aust-Agder

1

0

5

6

Vest-Agder

2

1

12

11

Rogaland

1

0

9

18

Hordaland

2

1

17

19

Sogn og Fjordane

0

0

6

10

Møre og Romsdal

0

0

17

22

Sør-Trøndelag

3

0

11

7

Nord-Trøndelag

2

0

10

5

Nordland

2

2

7

18

Troms

1

0

7

7

Finnmark

0

0

5

7

SUM

20

9

197

236

Facebook-kommentar