Mange forventet ny Honda VFR allerede i år, en ble skuffet. Nå er forventningene enda høyere for Hondas tilhengere for neste år, og selvsagt spekuleres det fortsatt mens Honda forteller lite og ingenting om oppgraderinger og nye modeller.

Her er kanskje det aller beste forslaget til det som kan være neste generasjon VFR fra Honda.

Illustrasjonen fra Vanjey Design ser svært bra ut, og langt fra urimelig. Hva som eventuelt kommer under kåpen er og en dypt bevart hemmelighet, men det er helt klare ønsker fra brukerne om minimum 1000 kubikk.

Fasiten kommer (kanskje) til høsten og de internasjonale MC-messene.

vfr-2010_1241458140.jpg

Facebook-kommentar