118 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de syv første månedene i 2009. I samme perioden 2008 omkom 162 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i juli 2009 er 21. I samme måned i 2008 var det foreløpige tallet 24. Dette steg med en, slik at det endelige tallet for omkomne i juli-trafikken 2008 endte på 25.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 23 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned. I løpet av årets syv første måneder har 118 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2008 mistet 162 personer livet på norske veier.

Tallene i juli fordeler seg med ni bilførere, tre bilpassasjerer, fire motorsyklister, en syklist, tre fotgjenger og en andre (traktor). Av til sammen 12 drepte bilførere og -passasjerer omkom tre i kollisjon med annet motorkjøretøy og ni i utforkjøring. Av de 21 som omkom i trafikken i juli var 16 menn, fire kvinner og ett barn.

Juli 2009 fordeling ulykkestall
Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling

Juli

Juli

Hele

Hele

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

9

9

54

75

Bilpassasjerer

3

2

22

29

Motorsyklister

4

8

18

20

Mopedister

0

2

0

4

Syklister

1

1

5

8

Fotgjengere

3

2

15

20

Akende

0

0

1

0

Andre

1

1

3

6

SUM

21

25

118

162

Fordeling

Juli

Juli

Hele

Hele

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

2

1

9

8

Akershus

2

1

17

11

Oslo

1

0

6

5

Hedmark

2

2

13

17

Oppland

1

2

3

6

Buskerud

3

1

8

10

Vestfold

0

1

6

7

Telemark

0

1

1

8

Aust-Agder

1

0

2

3

Vest-Agder

0

1

3

10

Rogaland

1

1

7

12

Hordaland

1

1

6

12

Sogn og Fjordane

0

3

4

10

Møre og Romsdal

0

4

15

17

Sør-Trøndelag

2

1

5

4

Nord-Trøndelag

3

0

4

4

Nordland

0

3

4

9

Troms

1

1

1

5

Finnmark

1

1

4

4

SUM

21

25

118

162

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar