Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i oktober 2008 er 23. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 26. Av disse 26 var det en motorsyklist.

227 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de ti første månedene i 2008. I samme perioden 2007 omkom 195 personer i veitrafikkulykker.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned. I løpet av årets ti første måneder har 227 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2007 mistet 195 personer livet på norske veier.

Tallene i oktober fordeler seg med 13 bilførere, fire bilpassasjer, en motorsyklist og fem fotgjengere. Av til sammen 17 drepte bilførere og -passasjerer omkom fire i kollisjon med annet motorkjøretøy og 13 i utforkjøring.

Av de 23 som omkom i trafikken i oktober var 17 menn og seks kvinner.

Fordeling

Oktober

Hittil i år

trafikantgrupper

2008

2007

2008

2007

Bilførere

13

15

110

91

Bilpassasjerer

4

3

36

40

Motorsyklister

1

2

33

32

Mopedister

0

1

5

4

Syklister

0

5

8

7

Fotgjengere

5

0

27

17

Akende

0

0

0

0

Andre

0

0

8

4

SUM

23

26

227

195

Fordeling

Oktober

Hittil i år

fylker

2008

2007

2008

2007

Østfold

1

2

12

10

Akershus

1

1

15

8

Oslo

0

0

6

9

Hedmark

1

4

20

22

Oppland

2

3

12

25

Buskerud

1

4

15

11

Vestfold

3

0

13

5

Telemark

0

0

7

6

Aust-Agder

1

0

6

10

Vest-Agder

0

1

11

10

Rogaland

2

4

18

18

Hordaland

2

0

18

13

Sogn og Fjordane

0

3

10

8

Møre og Romsdal

3

0

21

5

Sør-Trøndelag

1

2

7

9

Nord-Trøndelag

1

0

5

9

Nordland

2

1

16

9

Troms

0

1

8

5

Finnmark

2

0

7

3

Facebook-kommentar