97 personer har mistet livet i trafikken første halvår i 2009. Det er langt under fjorårets tall da 137 personer omkom i trafikken, og på nivå med statistikken fra 2006 og 2007.

Kilde Trygg Trafkk

Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i juni er 24. I samme måned i fjor omkom 32 personer (foreløpig tall var 30). I gjennomsnitt de foregående fem år har 25 personer mistet livet i trafikken.

Tallene for første halvår er foreløpige, og kan bli noe justert. Til sammenligning omkom 98 personer i første halvår 2006 og 97 i samme periode i 2007. Fjoråret skiller seg ut med hele 137 drepte i trafikken.

Fire barn mistet livet
I første halvår omkom fire barn under 15 år. Den yngste var en syv måneder gammel jente som omkom etter en frontkollisjon. En fireårig gutt ble påkjørt og drept, mens en 11 år gammel gutt omkom i en akeulykke. En 12 år gammel jente døde da hun skulle krysse veien og ble påkjørt.

Tallene er noe lavere enn i fjor, da ni barn under 15 år omkom første halvår.

Utsatte ungdommer
I aldersgruppen fra 15 til 24 år mistet 22 unge livet i første halvår. Det er 14 færre enn på samme tid i fjor. Men andelen ungdomsulykker er omtrent den samme. 22 prosent av de forulykkede i første halvår er i denne aldersgruppen, som utgjør ca. 12 prosent av befolkningen.

– Ungdom er svært ulykkesutsatt. Trygg Trafikk mener det er nødvendig med mer kunnskap om trafikk og vekt på holdningsskapende arbeid i skolen de siste årene frem mot førerkortalder. I tillegg er ressurser til mer målrettet politikontroll mot ungdom kombinert med informasjon tiltak vi mener vil bidra til færre ungdomsulykker, sier kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk.

En overvekt av ungdomsulykkene er utforkjøringer eller møteulykker, der de omkomne hovedsakelig er bilførere eller passasjerer i bil.18 av de 22 forulykkede ungdommene er menn, fire er kvinner.

Ingen drepte i Troms
Fire fylker utmerker seg på årets statistikk. Troms har sluppet dødsfall i trafikken hittil i år. I Aust-Agder, Telemark og Nord-Trøndelag har det vært en dødsulykke i hvert fylke.

Akershus og Møre og Romsdal derimot har flere omkomne i trafikken i år, med 15 omkomne i hvert av fylkene, mot henholdsvis 10 og 13 i fjor.

Omkomne i juni
De 24 forulykkede i juni 2009 fordeler seg på åtte bilførere, fire bilpassasjerer, fire motorsyklister, tre fotgjengere, tre syklister, en mopedist og en ATV-fører.

Av de drepte var 21 menn, to kvinner og et barn.

10 av 12 omkomne i bil døde etter kollisjoner/møteulykker, mens to omkom etter utforkjøringer.

Fordeling

Juni

Juni

Første halvår

trafikantgrupper

2009

2008

2009

2008

Bilførere

8

13

45

66

Bilpassasjerer

4

3

19

27

Motorsyklister

4

8

13

11

Mopedister

1

2

1

3

Syklister

3

3

4

7

Fotgjengere

3

2

12

18

Akende

0

0

1

0

Andre

1

1

2

5

SUM

24

32

97

137

Fordeling

Juni

Juni

Første halvår

fylker

2009

2008

2009

2008

Østfold

1

1

7

7

Akershus

0

3

15

10

Oslo

2

1

5

5

Hedmark

3

6

11

15

Oppland

0

0

2

4

Buskerud

1

1

5

9

Vestfold

2

2

6

6

Telemark

0

3

1

7

Aust-Agder

1

0

1

3

Vest-Agder

0

3

3

9

Rogaland

0

0

6

11

Hordaland

2

0

5

11

Sogn og Fjordane

1

1

4

7

Møre og Romsdal

8

4

15

13

Sør-Trøndelag

2

1

3

3

Nord-Trøndelag

0

1

1

4

Nordland

1

4

4

6

Troms

0

1

0

4

Finnmark

0

0

3

3

SUM

24

32

97

137

Facebook-kommentar