Det foreløpige tallet for desember viser at 20 personer omkom i trafikken, dermed har 256 personer mistet livet i trafikkulykker i løpet av 2008. Dette er en økning på ca 10% fra 2007.

For tohjulinger er det imidlertid en liten nedgang i antall drepte. I 2008 be det 32 drepte på lett og tung motorsykkel, en nedgang på 2.

Foreløpige tall for antall ulykker viser en økning på nærmere 10 prosent i forhold til i fjor, hvor 233 personer omkom på norske veier. Etter årets seks første måneder var utviklingen i forhold til året før enda mer dramatisk, men det har jevnet seg noe ut i løpet av siste halvår.

To av tre drepte (171 personer) i trafikkulykker har omkommet som bilførere eller passasjerer. 32 personer mistet livet som motorsyklister, fem har omkommet på moped og ti på sykkel. Antall omkomne fotgjengere er 30, mot 23 i 2007.

Ni barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2008. Fem var bilpassasjerer, to var fotgjengere, en omkom på moped og en på sykkel.

Hordaland, Møre og Romsdal og Hedmark har flest omkomne i 2008 med 23 trafikkdrepte hver, mens Nord- og Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Finmark har færrest med syv omkomne. Den verste utviklingen finner vi i Møre og Romsdal hvor 23 omkom i 2008, mot fem i 2007. I Oppland har 15 personer mistet livet, mot hele 28 i 2007.

20 omkomne i desember
Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i desember 2008 er 20. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 13. Dette steg med to, slik at det endelige tallet for omkomne i desembertrafikken 2007 endte på 15.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 25 personer omkommet i veitrafikkulykker i desember måned.
Tallene i desember fordeler seg med åtte bilførere, seks bilpassasjerer og en fotgjenger.

Av til sammen 19 drepte bilførere og -passasjerer omkom 11 i kollisjon med annet motorkjøretøy og syv i utforkjøring. Fem av de drepte i utforkjøringer omkom i tre separate ulykker hvor bilene kjørte utfor kai.

Av de 20 som omkom i trafikken i desember var 13 menn og syv kvinner.

Fordeling

Desember

Hele

trafikantgrupper

2008

2007

2008

2007

Bilførere

12

8

126

110

Bilpassasjerer

7

2

45

48

Motorsyklister

0

1

32

33

Mopedister

0

0

5

6

Syklister

0

0

10

7

Fotgjengere

1

2

30

23

Akende

0

0

0

0

Andre

0

2

8

6

SUM

19

15

256

233

Fordeling

Desember

Hele

fylker

2008

2007

2008

2007

Østfold

0

3

12

15

Akershus

0

3

15

13

Oslo

0

0

8

10

Hedmark

1

3

23

27

Oppland

1

0

15

28

Buskerud

1

2

14

14

Vestfold

0

0

14

5

Telemark

2

0

9

7

Aust-Agder

1

0

7

10

Vest-Agder

2

0

13

13

Rogaland

1

0

20

18

Hordaland

4

2

23

16

Sogn og Fjordane

0

0

10

9

Møre og Romsdal

1

0

23

5

Sør-Trøndelag

0

0

7

11

Nord-Trøndelag

2

0

7

12

Nordland

3

1

21

11

Troms

0

1

8

6

Finnmark

0

0

7

3

SUM

19

15

256

233

Facebook-kommentar