190 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de åtte første månedene i 2008. I samme perioden 2007 omkom 143 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for trafikkdrepte i august 2008 er 27. I samme måned i 2007 var det foreløpige tallet 28. Dette ble redusert med en, slik at det endelige tallet for omkomne i augusttrafikken 2007 endte på 27.

Åtte unge mannlige bilførere mellom 18 og 20 år omkom denne måneden. I tillegg omkom en 15-årig passasjer i den ene bilen.

Dette viser nok en gang hvor viktig det er å styrke føreropplæringen og det forebyggende arbeidet i skolen. Vi er enige med UP i at prikkbelastningssystemet må skjerpes for unge sjåfører, og at dette må følges opp med lavere grenser for inndragelse av førerkort når det gjelder fart og promille. Det gir bedre muligheter til å luke ut de risikovillige sjåførene og dermed spare store menneskelige kostnader, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg.

I gjennomsnitt de foregående fem år er 24 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. I løpet av årets åtte første måneder har 190 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2007 mistet 143 personer livet på norske veier.

Tallene i august fordeler seg med 16 bilførere, to bilpassasjerer, syv motorsyklister, en fotgjenger og en «andre». Av til sammen 18 drepte bilførere og -passasjerer omkom åtte i kollisjon med annet motorkjøretøy og ti i utforkjøring. Av de 27 som omkom i trafikken i august var 23 menn og fire kvinner. Av de fire kvinnene som omkom, var tre passasjerer og en fotgjenger.

Fordeling August Hittil i
trafikantgrupper 2008 2007 2008 2007
Bilførere 16 14 93 65
Bilpassasjerer 2 4 31 30
Motorsyklister 7 7 27 24
Mopedister 0 0 4 3
Syklister 0 2 8 7
Fotgjengere 1 0 20 10
Akende 0 0 0 0
Andre 1 0 7 4
SUM 27 27 190 143

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar