Foto: Statens havarikommisjon for transport

 

Statens Havarikommisjon for transport anbefaler at alle som omkommer i trafikken skal obduseres siden tester av omkomne bilister kan vise høy promille, selv om de var edru da ulykken skjedde.

 

Kort beskrivelse av rapport om møteulykke mellom personbil og lastebil på E39 ved Try i Søgne 10. september 2010:

 

Beskrivelse

Fredag 10. september 2010 ca. kl. 19 kom en personbil som var på vei fra Kristiansand til Mandal over i motgående kjørefelt og kolliderte med en lastebil. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren og de tre passasjerene i personbilen omkom.

 

SHT har valgt å undersøke denne ulykken på bakgrunn av alvorlighetsgraden, samt at potensialet for å redusere alvorlige ulykker med unge passasjerer er stort.

 

Undersøkelsen har avdekket at personbilen var ombygd med senkesett som var justert lavere enn det som var anvist i godkjenningsdokumentene, og det var montert ikke godkjente dekk og felger. I tillegg var høyre bakdekk nedslitt, og begge støtdemperne på høyre side var defekte. Ombyggingen og manglene på personbilen medførte at denne ble meget krevende å kjøre, spesielt for uerfaren fører.

 

Blodprøve tatt av føreren åtte timer etter at han omkom viste en alkoholkonsentrasjon på 1,27 promille. Undersøkelsen har avdekket at dette resultatet kunne være feil, og SHT rekvirerte nye analyser av de innsendte urinprøvene. Resultatet fra prøvene viste at føreren ikke hadde inntatt alkohol før han døde, men at alkoholen var dannet i kroppen i tidsrommet fra føreren døde til prøvene ble tatt.

 

Det er avgitt tre sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen.

 

Last ned rapporten til SHT her

 

Trygg Trafikk krever obduksjon

Nestleder Toril Grytli i Trygg Trafikk krever nå at det vil bli utført obduksjon av alle som dør på veiene.

 

– Vi ønsker obduksjon av alle. Det vil kunne fortelle oss nøyaktig hvor mange som omkommer etter kjøring i ruspåvirket tilstand. Det vil også gi oss mer kunnskap om andre medisinske forhold, som er viktig for å forebygge ulykkene.

 

– Denne saken viser i klartekst hvorfor det er viktig med obduksjoner av alle som omkommer i trafikken. Hvis ikke SHT hadde bedt om en ny analyse, ville vi sittet med et helt feil inntrykk av årsakene til ulykken.

 

 

Generalsekretær Morten Hansen i NMCU har følgende kommentar:

 

– Dette er noe NMCU støtter. Obduksjon av fører etter dødsulykker vil ikke bare kunne avsløre ekstrematferd i form av ruskjøring. Fordi den omkomne ble obdusert vet vi at minst én av dødsulykkene på motorsykkel i år skyldtes at føreren døde under kjøring på grunn av akutt sykdom. Ulykken skyldtes med andre ord hverken førerfeil, forhold ved veien eller teknisk svikt.

 

-Strengt tatt skulle vel ikke slike ulykker en gang defineres som motorsykkelulykker. Obduksjon av fører etter dødsulykker vil kunne gi ny kunnskap om de alvorligste ulykkene. Dermed kan tiltakene mot slike ulykker gjøres mer presise og mer effektive.

 

Sverige obduserer alle

I Sverige obduseres alle som dør i trafikken. I Norge gjøres dette når personer omkommer i lufttrafikken. På veiene er det imidlertid en annen praksis.

 

Norge obduserer om noen skal straffes

Hvis noen skal straffes for en dødsulykke, er det vanlig med obduksjon av den omkomne. Men det er ingen automatikk i at alle som dør på veiene blir obdusert. Her er praksisen ulik fra ett politidistrikt til et annet. Ofte blir dette begrunnet med pengemangel.

 

Kilde: Trygg Trafikk

 

 

 

Facebook-kommentar