I Byavisa, Tønsberg kan vi lese at Statsadvokatene i Telemark og Vestfold har heldigvis sendt inn anke over dommen i Tønsberg tingsrett, der en kvinnelig bilist ble frifunnet for uaktsom kjøring.Av: Mona Forsnes

Meddommerne i tingsretten frifant bilisten fordi det var en motorsykkel hun kjørte på!!

Det vil ta litt tid før den neste rettsinnstans, Agder lagmannrett, tar stilling til om lagmannsretten skal behandle anken.

Om anken passerer nåløyet, vil trolig saken komme opp for lagmannsretten en gang til sommeren.

Om dette ikke passerer nåløyet, er det noe galt i rettsvesenet i Norge i dag og dette er en sak som vi i Bikeport kommer til å følge med på.

Kilde:Byavisa

Facebook-kommentar