Norsk Motorcykkel Union (NMCU) har filmatisert de to «Full Kontroll»-bøkene. La det være sagt med en gang: Dette er 45 minutter enhver motorsyklist burde ta seg tid til å bruke mye tid på.

 

ANMELDELSE: Claus Diseth

 

LES DENNE: Da NMCU arbeidet med og utga boken «Full Kontroll» for mer enn 15 år siden jobbet undertegnede som informasjonsmedarbeider i NMCU. Jeg hadde det språklige ansvaret for boken, og jeg skrev også det første utkastet til bok nummer to. Jeg er altså ikke helt objektiv. Jeg var også en av de første fire instruktørene i «Full Kontroll Førerutvikling» som baserte sin pedagogikk og øvelser på det som ble presentert i boka «Full Kontroll». Etter tre år som instruktør der, fikk jeg jobb som coach ved globale California Superbike School, og jobbet for den skolen i nesten 12 år. Følgende anmeldelse bør altså sees i lys av dette.

 

PEDAGOGISK

Filmen «Full Kontroll» er i følge NMCU et resultat av at organisasjonen har erkjent at dagens ungdom liker video bedre enn bøker, og at det derfor er lettere å skape gode arbeidsvaner, gode holdninger og bedre kjøreteknikk via video enn bok. Det tror jeg NMCU har helt rett i. Men organisasjonen feiler på et par punkter. Det meste i filmen er helt «spot on», og vil gi «ferske motorsyklister i alle aldre» et utmerket utgangspunkt for å starte sin karriere som motorsyklister. Filmen er delt opp i 27 kapitler, en innledning, en avslutning og 25 kapitler som tar for seg mc-kjøring i alle sine fasetter. Det er ingen action-film, snarere sakte og grundig pedagogisk tilnærming som på mange områder fungerer veldig bra. Men som på et par, tre områder faller fullstendig i gjennom. Jeg skal i det følgende konsentrere meg om de to, tre områdene hvor jeg mener NMCUs foretrukne kjøreteknikk i beste fall ikke er presist nok beskrevet. Det er ikke fordi jeg vil organisasjonen eller filmen vondt, men fordi jeg mener filmen som opplæringsvideo har forbedringspotensiale frem til utgave nummer to (Full Kontroll – The Movie v, 2.0)  to kommer til en TV-skjerm nær deg.

 

FYSIKK

Etter innledningen får vi et kapittel kalt «Litt MC-fysikk». Som i boken, er dette det vanskeligst tilgjengelige. Altså det som er vanskeligst å forstå både for ferske og mer erfarne motorsyklister. «Litt MC-fysikk» er delt inn i fire underkapitler. Og det er en tung og vanskelig innledning til det som for de fleste som starter mc-kjøring, oppfattes som enten euforisk, spennende eller herlig utfordrende. Eller litt småskummelt. Men det er sjelden ferske motorsyklister starter med spørsmålet «Hvordan holder en motorsykkel seg oppreist». «Hvordan svinger en motorsykkel», «Hvordan får man en motorsykkel til å lene seg over» eller «Balanse i sving». Jeg sier ikke at temaene er uaktuelle. Men det er ingen god begynnelse – rent pedagogisk sett. Og jeg frykter at det er mange som detter av filmen på disse fire første kapitlene.

Når det er sagt: Videosekvensene som illustrerer de forskjellige problemstillingene er forbilledlige. Problemet er kommentarene som ledsager filmen. Jeg kommer tilbake til det.

 

KJØRETEKNISKE MOMENTER

Neste kapittel heter «Kjøretekniske momenter». Også det delt opp i underkapitler. Her får vi blant annet «Kontrastyring», «Forankring» og «Gasskontroll». Og det er her – på kanskje de tre viktigste kjøretekniske områdene, at videoen faller sammen, blir overfladisk og lettvint. Jeg skal begrunne:

Når det gjelder kontrastyring: I videosekvensene demonstreres kontrastyring helt (eller forresten, bare nesten) forbilledlig. Men kommentarene som ledsager filmen er mer eller mindre upresise. Dette sier fortellerstemmen om kontrastyring: «Kontra betyr motsatt. Og kontrastyring betyr altså at du et kort øyeblikk styrer motsatt av den retningen du skal». Javel. Uten ytterligere forklaringer av signifikant art, etableres dette som en absolutt sannhet. Det er for så vidt riktig. Men er det forståelig for en fersk motorsyklist? Jeg er usikker. Og jeg skal komme tilbake til dette under mellomtittelen «Gasskontroll» og «Forankring».

Sa jeg forresten «en forbilledlig demonstrasjon» av kontrastyring? Ikke hør på meg, men legg merke til den stive «kommando-armen» som føreren i videoen har i flere sekvenser. DET er ikke kontrastyring utført etter boka. Mer om det også, senere.

 

KONTRASTYRING

I videoen får vi vite at dersom du skal svinge til høyre, «gir du høyre styreholk et presist dytt», og så vil motorsykkelen din nærmest automagisk svinge…øh… til hvilken side? Jo til høyre. Selvfølgelig. Dette er en dårlig forklaring, selv om selve videoen demonstrerer hva som skjer veldig klart. Likevel: Som seer uten erfaring er det lett å bli forvirret av dette. Spesielt om du også hører på fortellerstemmen.

Det filmen virkelig mangler, er svar på følgende: 1) Hvor lenge skal man dytte eller utføre en «presis styrekommando»? Og 2): Hvordan avslutter man en styrekommando? For å avslutte trykket, presset eller skyvet, ja det må man virkelig. Ellers går du på snørra.

 

FORANKRING

Kapitlet «Forankring» har ståkarakter. Men bare nesten. Vi hører fortellerstemmen si følgende: «Presis styring oppnår du ved å ha tåballene på fotpinnene…». Nei, NMCU, dette er ikke nødvendigvis riktig. Vi er enige om at god forankring av underkroppen (magemuskler, rumpe, knær, lår og legger) gjør at overkropp og armer kan være mer avslappet, og dermed gjøre det lettere å gi en presis styrekommando. Men dette har ingen ting med førerens tåballer å gjøre. Vi kjører forskjellige typer motorsykkel. Vi er av forskjellig bygning. Vi har forskjellig høyde. Korte ben, lange ben. Kort overkropp. Lenger overkropp. Hele poenget med å forankre seg i en fotpinne, handler om å få så mye kontakt med siden av sykkelen og tankens utsparring som mulig. Helt uavhengig av om det er tåballen, midt under foten eller hælen som presser mest ned på fotpinnen (og dermed opp og inn i tanken/tankens utsparring – altså det som faktisk gir deg god forankring). Og hva med de som ikke har fotpinner, men fotbrett? Dette er skivebom, og alt for generaliserende.

 

GASSKONTROLL

Jeg har sagt at jeg skal komme tilbake til dette med kontrastyring. Filmen sier altså at en forutsetning for presis styring, er et kort og – igjen – presist trykk eller skyv på styret. Det er etter min oppfatning en fryktelig forenkling. Og verre blir det når fortellerstemmen i videoen sier følgende om gasskontroll: «Gasskontroll betyr altså at du UMIDDELBART etter styrekommando gir litt gass». Og her dukker filmens største svakhet opp: Forholdet mellom styrekommando og gasskontroll.

Jeg påstår følgende: Filmen sier ingen ting om hvor lenge en styrekommando skal vare. Den sier heller ingen ting om styrken i det trykket på styret kontra hastigheten du befinner deg i. Og den sier ingen ting om hvordan en styrekommando bør avsluttes. Og den sier heller ingen ting om forholdet mellom styrekommando og gasskontroll. Her er min forklaring:

De fleste avanserte førerutviklingskurs har for lengst innført begrepet «push and relax». Altså at du trykker på styret FREM TIL du har oppnådd den nedleggsvinkelen du vil ha. Dette trykket kan vare et tiendels sekund, eller det kan vare flere sekunder, avhengig av hastighet og kurveradius. Og så var spørsmålet: Når skal man avslutte dette trykket? Enkelt! Du avslutter trykket på styret når du har oppnådd det nedlegget du vil ha, når forhjulet peker i den retningen du ønsker å kjøre. Ikke før. Ikke senere. Og så? Når riktig vinkel er oppnådd, kommer vi til «relax». Altså å slappe helt av i «kommandoarmen». For om du ikke slapper av i den armen, men beholder den stiv (som vi ser et par tilfeller av i videoen) vil du fortsette å lene sykkelen nedover og nedover. Inntil du går på trynet. Derfor er «relax» viktigere enn noe annet. Og det sier altså ikke videoen noe om.

 

RULLE PÅ

Som nevnt sier fortellerstemmen i en ellers utmerket videosekvens at «Gasskontroll betyr altså at du UMIDDELBART etter styrekommando gir litt gass». Igjen: Dette er fryktelig feil, NMCU. For det som skjer med en motorsykkel som er PÅ VEI ned i et nedbrekk, er at fjæring og dempere fortsatt jobber. Og å gi gass på dette tidspunktet vil bare ytterligere forsterke ustabiliteten. Det er først når du har oppnådd ditt ønskede nedlegg og sykkelens fjærer og dempere har stabilisert seg etter påkjenningen, at det er på tide og rulle på med litt gass. Denne «stabiliseringsperioden» (eller sweet spot) tar ikke lang tid, men resultatet av å gå på gass for tidlig, før sykkelen er stabilisert, ender ofte i grøfta.

 

STRATEGI

Resten av NMCUs film handler mest om å være trafikksmart. Og her høster organisasjonen av medlemmenes vanvittige erfaring. Etter Bikeports oppfatning burde siste halvdel av filmen være obligatorisk pensum på alle landets kjøreskoler. Gjerne også presentert for bilførere. For her får du vite alt om bremsing rett fram, bremsing i sving, køkjøring, kjøring med passasjer, kjøring i mørket og på våt vegbane. For den oppmerksomme og vitebegjærlige seer er dette et skattkammer som gjør at du ikke trenger å gjøre alle de feilene vi «gamliser» har gjort. Og så vidt overlevd.

Filmen er produsert med støtte av forsikringsselskapet IF og Statens Vegvesen.

Vi tar av oss hatten for NMCU og alle bidragsytere – også de helt vanlige motorsyklistene som har bidratt med videosnutter av sine egne tabber i trafikken.

Filmen FULL KONTROLL kan du se her – sammen med vår redaksjonelle omtale av nyheten.

Godt jobbet!

 

Facebook-kommentar