Is i skyggelagte svinger, strøsand, hullete asfalt og uerfarne motorsyklister. April har krevd 27 mc-dødsfall de siste ti årene.

Motorsykler smadret i asfalten er vårtegnet Trygg Trafikk frykter. Siden 1999 har nærmere tre personer omkommet i mc-ulykker i april hvert år.

Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at 90 prosent av mc-trafikken foregår fra april til september. Samtidig starter en dyster skadestatistikk. Til sammen har 27 personer mistet livet i mc- og mopedulykker i april.

Nybegynner på nytt
– Det er en bekymring vi har hver vår, sier Trygg Trafikks motorsykkelekspert, Bård Morten Johansen.

I fjor ble tre personer drept i mc-ulykker i april, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. I samme måned ble over 13 alvorlig skadd.

Utregninger fra TØI viser at nærmere én mc-fører dør per million kjørte kilometer i løpet av sommerhalvåret. I april er gjennomsnittstallet 0,80 per million kjørte kilometer.

Johansen er spesielt bekymret for mc-førere som kjører svært lite til vanlig.

– De er nybegynnere hver gang de tar i sykkelen. Det krever en del å vedlikeholde ferdighetene, sier han.

Rustent samspill
Fysiske farer som strøsand og hull i asfalten kan også føre til alvorlige ulykker. Johansen ber motorsyklistene avpasse farten slik at de unngår kraftige oppbremsinger og velt.

– På morgenkvisten kan frosset smeltevann føre til farlig glatte partier. Dette gjelder spesielt folk som kjører motorsykkel til jobb tidlig på morgenen.

Likevel er han mest bekymret for at samspillet mellom bilist og motorsyklist er rustent på vårparten. Bilførerne er ikke vant til å forholde seg til motorsykler i trafikkbildet.

– Derfor må motorsyklistene også være forberedt på feilene andre trafikkanter gjør, advarer han.

Farlige badebuksekjørere
Selv om motorsyklistene kjører seg varme og strøsanden forsvinner, minker ikke antall ulykker utover sommeren. Tvert imot øker antall dødsulykker i sommermånedene, før de topper seg i august.

– Jeg tror det kan forklares med at mange tar sine aller første turer når det er badevær ute. Da kommer badebuksekjørerne. Vi som kjører hver dag ser dem ikke ellers, sier Johansen.

Kilde: Adressa.no

Facebook-kommentar