Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i februar 2010 er åtte. I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet ni. Dette ble også det endelige tallet for februar 2009. I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i februar måned. Av: Mona Forsnes

I løpet av årets to første måneder har 27 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode 2009 mistet 27 personer livet på norske veier. Tallene i februar fordeler seg med seks bilførere, en bilpassasjer og en fotgjenger.

Av de syv omkomne bilførere/-passasjerer omkom en i utforkjøring mens seks omkom i kollisjon med annet kjøretøy. Av de åtte omkomne var syv menn og en kvinne.

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar