På strekningen Flakk-Rørvik i Sør-trøndelag er det et prøveprosjekt hvor man kan betale for ferjebilletten ved å bruke AutoPass-brikke.

I Norge er det slik at alle AutoPass-passeringer, bortsett fra Osterøy-brua ved Bergen, er fritatt for MC. Dette ville Indre Fosen MC sjekke ut og stablet på bena en mini-aksjon for å teste ut gratis passering med MC.

På forhånd hadde et medlem i MC-klubben skrevet epost til Vegdirektoratet, hvor de fikk svar om at ”MC har fritak på alle steder untatt Osterøybrua ved Bergen”.Med utskrift av denne eposten kjørte følget for å ta gratis ferje over sambandet. I billettluka ble så denne fremvist hvor de da ville kjøre gratis igjennom på AutoPass. Dette ble de nektet, og fikk som svar at de måtte betale.

Leder i Indre Fosen MC, Paal Morten Berg, er mest oppgitt over den varierende praksisen.
– Enkelte ganger ringer de som sitter i billettluka ned til ferja og opplyser om motorsyklister eller mopeder som har passert i autopassfeltet og ikke betalt. Da kommer mannskapet og krever betaling. Andre ganger gjøres det ikke, og da slipper de å løse billett. og synes det er merkelig at det ikke praktiseres likt.

Autopassordningen ved ferjeleiene på Flakk og Rørvik er en prøveordning. Før den kom, var også praksisen med betaling tilfeldig.
– Kom det mange med motorsykler slapp vi å betale. Det blir raskt kø for det tar tid og få av hjelm, hansker og så videre for å finne penger. Derfor ble vi ofte bare vinket gjennom, opplyser Berg.

Sjef for maritim drift hos Fosen Trafikklag, Per Chr. Stubban, sier til lokalavisen Fosna-Folket at det er vegdirektoratet som fastsetter bestemmelsene for autopass både på vei og ferje.

– På vei er det sikkert korrekt at MC slipper å betale, men på ferje har direktoratet fastsatt at MC skal betale, sier Stubban.

Han er ukjent med at praksisen ved billettluka har vært noe forskjellig.
– MC skal betale, om de har sluppet det er det feil, opplyser Stubban.

Berg i Indre Fosen MC mener imidlertid at så lenge det skal være gratis å passere AutoPass-stasjoner i Norge, må også ferjer med AutoPass-betaling være gratis for MC. Han ønsker nå at NMCU ser på saken.

NMCU har vært i kontakt med vegdirektoratet og de sier at fritaket dessverre ikke gjelder ferjer, og da heller ikke prøveprosjektet. Ferjeselskapene i Norge er, i motsetning til i Sverige, private som kjører på konsesjon fra staten. Riktignok bestemmer staten prisen på billettene og her må alle trafikanter betale, også fotgjengere.

Facebook-kommentar