Tyrigrava

«GRAVA»: Trafikksikkerheten forbi Tyrigrava på Gamle Mossevei (Fylkesvei 130) er bedret.

 

Fylkesveg 130 Gamle Mossevei har fått nytt og sikrere rekkverk med underskinnger. Dette markeres offisielt i dag.

 

Tekst: Claus Diseth

 

I 2013 og 2014 gjennomførte Statens vegvesen i tett samarbeid med representanter fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) en trafikksikkerhetsinspeksjon langs Gamle Mossevei. Det har gitt resultater.

 

GOD DIALOG MED NMCU

– Hensikten med inspeksjonen var å få identifisert hvilke tiltak som måtte gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister. I den forbindelse er vi avhengig av den gode dialogen vi har med NMCU, sier Marita Birkeland, seksjonsleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

 

REDUSERE RISIKO

Målet med underskinner på rekkverk er å redusere risikoen for skader og død ved utkjøringer, og at motorsyklistene ikke havner under autovernet eller skader seg på stolpene. Disse underskinnene er nå på plass. Arbeidet har kostet rundt syv millioner kroner. Strekningen er 8,2 kilometer lang.

 

EN MERKESAK

– Å få etablert underskinner langs Gamle Mossevei mellom Tusenfryd og Hvervenbukta har lenge vært en merkesak for Oslo og Akershus NMCU-krets. Vi setter stor pris på tiltaket fordi sikkerhet er veldig viktig for oss, sier Geir Strand, fylkessekretær i NMCU Oslo/Akershus.

 

ANTALLET DREPTE HAR ØKT

Mens antallet dødsulykker med personbil går ned, er tendensen den motsatte blant motorsyklister så langt i år. På landsbasis var det fra april til juni i år 12 motorsyklister som omkom i trafikken. Dette er to flere enn i samme periode i fjor.

 

DETTE ER GJORT

Statens vegvesen har montert rekkverk med underskinner i begge retninger. Store deler av eksisterende rekkverk er rettet opp, og vegetasjonen mellom veien og Gjersøen er fjernet. I tillegg er sideoppmerkingen rettet slik at motorsyklistene ikke kommer for nærme rekkverket.

 

Facebook-kommentar