I dag mister man førerkortet om man ”opparbeider” seg åtte prikker. Samferdselsminister Liv Sign Navarsete ønsker å endre dette til seks prikker.

Med oppdrag fra Departementet har Sintef laget en evalueringsrapport av dagens ordning, som er bakgrunnen for den ønskede endringen. Samferdselsdepartementet og justisdepartementet skal nå gå igjennom regelverket for prikkbelastning.

Får Navarsete det slik hun vil, blir det mindre prikker før lappen ryker.

Flere drepte i trafikken
At man nå går ut med ønsker om en slik innskjerping av reglene, kommer trolig blant annet som følger av de økende antall dødsulykker de fem første månedene i 2008. Som BikePort skrev tidligere denne uken, var tallet på dødsulykker med MC redusert i forhold til i fjor, men det totale antall døde i trafikken er sterkt økende.

Ungdom
På grunn av de store ulykkestallene med ungdom anser departementet det som svært viktig å finne effektive sanksjoner mot yngre førere som jevnlig bryter trafikkreglene. Det skal derfor vurderes om det skal bli strengere regler for yngre førere under 24 år.

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding at ordningen kan strammes inn ved å redusere antallet prikker som i løpet av tre år fører til tap av retten til å føre motorvogn. En slik justering kan skje ved at antallet prikker som fører til tap av førerkort går ned fra åtte til seks.
I dag sendes det ut en advarsel om tap av retten til å føre motorvogn. Hvis lovverket endres vil advarselen sendes ut etter fire prikker.

Departementet skriver at målet med gjennomgangen også er å få til en ordning som virker bedre når det gjelder registrering av prikker og inndragning av førerkort.

Om regelen får tilbakevirkende kraft vites ikke. Kan jo bli spennende for de som har fem, seks og syv prikker pr i dag.

Vil du kjøre penere etter regelendringen?

Facebook-kommentar