BMW Motorrad forsker på hvordan de kan bedre sikkerheten for oss som motorsyklister, og jobber blant annet med prosjektet ”ConnectedRide” som er basert på kommunikasjon kjøretøyene imellom.

Hovedmålet for BMW er å skape et system som først og fremst varsler førere av kjøretøy (MC og bil) om at det er i ferd med å oppstå farlig situasjon hvor bilfører ikke har oppfattet at det kommer motorsykkel som i f.eks et kryss.

Ved hjelp av GPS-system og trådløs nettforbindelse holder kjøretøy i nærheten av hverandre kontakt. Når systemet leser at kryssing av kjøretøyenes retninger er forestående og at farten til kjøretøyene tilsier at kollisjon vil kunne oppstå griper systemet inn med varslinger.

conected_1_1240222545_1240222578.jpg

Systemet varsler blant annet med å automatisk sette på langlys, aktiverer varsellys for førere og hornet.

conected_2_1240222611_1240222617.jpg

Systemet er helt i startfasen utviklingsmessig og krever naturligvis at alle kjøretøy innblandet i nesten-kollisjonen har samme system installert.

Videoen under viser hvordan systemet virker og en BMW-teknikker forklarer mer rundt det hele.

Facebook-kommentar