ride_to_work_2013

 

Hvor kult hadde ikke vært om alle de ca 120 000 motorsyklistene i Norge hadde tatt ”gullet” sitt på jobb denne dagen?

 

Alle motorsyklister oppfordres til å ta i bruk motorsykkelen denne dagen da ”alle” motorsyklister i verden deltar på dagen ”ride to work”.

 

De fleste av oss norske motorsyklister bruker stort sett ”gullet” i fritiden og som hobby-kjøretøy. Men flere og flere velger å bruke den til pendling til og fra jobb i tillegg, siden de slipper å ”stange” i bilkø og kan kjøre enkelt og greit for bilkøen og ikke minst er det billigere og enklere og komme seg til jobb.

 

Studier som er gjort i andre land viser at det er økt bruk av motorsykler og moped/scooter enn å bruke bilen slik at køene blir mindre.

 

I mange av våre norske byer finnes det også parkering for to-hjulinger (gratis) som du kan benytte deg av.

 

Vi henger oss på oppfordringen og vil gjerne ha tilbakemeldinger om du er en av de som allerede pendler på to hjul eller vil gjøre det mandag 17. juni!

 

Les mer om dette på internettsiden Ride To Work.

 

 

Facebook-kommentar