Brukervilkårene og regler for medlemskapet ditt på BikePort.no finner du her.

1. Denne avtale og disse vilkår inngås mellom deg og BikePort.no ved at du fullfører registreringsprosessen. Tjenesten er kun åpen for personer med gyldig norsk telefonnummer.

2. Innmelding og selve medlemskapet i BikePort.no er helt uten kostnad for deg som medlem.Du velger selv om du ønsker å benytte de tjenester vi tilbyr som medfører kostnader (se pkt 6 under).

3. Alle opplysninger behandles iht. personopplysningsloven.
Du er ansvarlig for at opplysninger gitt ved registrering er korrekte og at personlig profil oppdateres.

4. Oppbevar brukernavn/passord slik at ingen får tilgang til det.
Eventuelt glemt passord kan du få tilsendt fra nettsiden. BikePort vil ikke overlate passord og/eller brukernavn til uvedkommende.

5. Gjeldende lovverk samt skikk og bruk for internett og e-post gjelder også på BikePort.
Tjenesten kan ikke brukes til pornografisk materiale, materiale av støtende art eller ulovlig distribusjon av bilder, musikk, video osv. Dette gjelder innhold kunden visste eller burde ha visst var i strid med norsk lov. Bikeport kan slette materiale som innebærer misbruk av tjenesten. Slikt materiale kan bli utlevert til offentlige myndigheter, politi m.v.

6. Å motta sms fra Bikeport koster kr. 3,- Mottak av MMS koster kr. 5,-
Du må selv aktivt aktivere eventuelle varsel via SMS og/eller MMS, samt slå av disse igjen om du ikke ønsker å motta valgte oppdateringene mer.

7. Bikeport skal holdes skadesløs for ethvert krav som tredjemann retter mot Bikeport pga. din bruk av tjenesten.

8. Bikeport kan stenge tilknytning til tjenesten dersom den brukes i strid med disse regler og heve slette konto ved mislighold. Bikeport kan slette konti som ikke har vært i bruk på 6 måneder.

9. Du har 100MB lagringsplass. Bikeport kan slette filer på ditt område dersom du overskrider grensene. Du vil motta varsel om dette.

10. Bikeport kan endre vilkårene (også priser) for tjenesten med forutgående varsel på sms eller e-post til oppgitt adresse.

Facebook-kommentar