46-rossi__gp_4070.gallery_full_top_fullscreen

 

Valentino Rossi vippet Marc Marquez av banen under søndagens løp på Sepang i Malaysia. Dette er løpsledelsens begrunnelse for å straffe den tidligere verdensmesteren.

 

Tekst: Claus Diseth

 

MotoGPs løpsledelse ledes av erfarne Mike Webb. Dette er hans offisielle kommentar på hendelsen som førte til at Valentino Rossi vippet Marc Marquez av banen og senere ble idømt straff for forseelsen.

 

SYNSPUNKTER

Første spørsmål: Hva er løpsledelsens synspunkter og konklusjon på hendelsen?

Svar: «Vi har gitt Valentino Rossi tre staffepoeng for uansvarlig kjøring, for med overlegg å ha søkt kontakt med en annen fører (Marquez). Med vilje valgte han en vid linje gjennom en sving (sving 14) for – med hensikt – å presse en annen fører ut av idealspor. Resultatet var en avkjøring (Marquez igjen). Derfor er dette uansvarlig kjøring som har ført til en annen førers krasj, og derfor gir vi Rossi tre straffepoeng.»

 

HVA  SA MARC?

Når race direction (løpskontroll) bestemmer slike saker etter et løp, får alle impliserte fremføre sine synspunkter. Nesten som i en minirettssak. Dette er hva Marc Marquez svarte løpskontroll når han ble spurt om hva som skjedde: «Jeg kjørte et normalt løp, og ventet på at dekkene skulle bli varme nok, kjørte så fort jeg kunne når jeg måtte det, og slakket av når det var nødvendig».

 

HVA SA ROSSI?

Valentino Rossi hadde – i følge Mike Webb – en annen forklaring. I følge Webb forklarte Rossi følgende: «Marc Marquez senket farten i løpet med overlegg, og han gjorde det på en «unfair» måte». Det finnes forsåvidt dokumentasjon på at Rossi har rett. Det er bare å se på rundetidene de syv første rundene av løpet.

 

SLIK BLE DET

Etter å ha vurdert video-opptak fra en rekke vinkler, og å ha hørt begge førerne (og teamene), kom race direction til denne konklusjonen: «Vår mening er at det ble begått feil av begge førere, men når vi følger regelboken hadde ikke Marquez  – med overlegg – fysisk kontakt med Rossi, og brøt derfor heller ingen regler. Vi mener likevel at Marquez sin oppførsel skapte problemer for Rossi, som på sin side reagerte på dette. Dessverre reagerte han (Rossi) på en måte som er i strid med regelverket.»

 

DERFOR…

På denne bakgrunnen har altså løpsledelsen gitt Rossi tre straffepoeng, noe som betyr at han starter løpet i Valencia som nummer 24 av 24 førere. Det er selvfølgelig helt avgjørende for kampen om verdensmesterskapet. Yamaha og Rossi har (selvsagt) anket løpsledelsens avgjørelse. Anken behandles av den internasjonale motorsykkelorganisasjonen, og endelig avgjørelse foreligger om maks fem dager.

 

Facebook-kommentar