NMCU-leder Hans Petter Strifeldt ble lørdag 2. februar valgt til ny president i FEMA.

39 åringen er den første FEMA-presidenten som kommer fra et land som ikke er medlem i EU.

Snøstormen som stengte Oslo Lufthavn Gardermoen fredag kveld gjorde at Hans Petter aldri kom ned til Brussel, så FEMAs årsmøte måtte kommunisere med den norske presidentkandidaten via web-kamera. Hans Petter tale til årsmøtet var imidlertid så overbevisende at han ble enstemmig valgt – uten å være til stede!

39 år gamle Hans Petter Strifeldt er den første FEMA-presidenten som kommer fra et land som ikke er medlem i EU. Dette er både oppsiktsvekkende og historisk og sier mye om Hans Petters kvaliteter. Disse kvalitetene kjenner vi jo godt internt i NMCU – ikke minst fra prosessen med å snu den negative medlemsutviklingen. I dette arbeidet har jo Hans Petter vært en helt sentral drivkraft.

Selv om Hans Petter selvfølgelig også framover kommer til å ha nær kontakt med NMCU sier reglene at han ikke kan fortsette som NMCU-leder. Dette vervet overlates derfor til nestleder Hans Vestre. Det hører med til historien at både Hans Petter og Hans kommer fra Ski MC-Klubb. Vi snakker vel her om en av Europas mest “innflytelsesrike” MC-klubber?

hans_petter_NMCU_1202120622.jpg

Hans_Vestre_NMCU_1202120673.jpg

Hans Petter Strifeldt – ny president i FEMA

Hans Vestre overtar som leder i NMCU

Kilde: NMCU

Facebook-kommentar