To personer ble skadet i ulykker med firehjuling i forrige uke. Mer opplæring og eget førerkort for firehjulinger kan bli aktuelt.Av: Mona Forsnes

Fredag: En 14 år gammel gutt ble skadet i en ulykke med firehjuling i Mandal.

Onsdag: En mann i slutten av 50-årene ble alvorlig skadet etter å ha kjørt av veien med en firehjuling på Romerike.

Siden våren i fjor har Aftenposten fortalt om 14 alvorlige ulykker med firehjulinger, eller ATV-er (All Terrain Vehicle). Men det finnes lite informasjon om det totale antallet slike ulykker. I 2009 var det registrert over 30 000 ATV-kjøretøyer i Norge.

– Vi har sett en økende antall kjøretøy og at antall ulykker har økt kraftig, selv om detrelativt sett fremdeles ikke er spesielt høyt, sier Finn Harald Amiundsen, fagdirektør i Vegdirektoratet

Gjennomgang

– Vi gjennomgår nå alle dødsulykker med motorsykkel siden 2005, som vi har veldig gode opplysninger om. Når vi har gjort det, kommer vi til å gjøre det samme for ATV-ulykker. I samarbeid med bransjen vil vi se om vi for eksempel bør sette i gang opplæringstiltak, sier han.

Veivesenet har imidlertid bare myndighet over kjøring som foregår på offentlig vei. De fleste ulykkene skjer i ulendt terreng, som ATV-ene er beregnet for.

– Når en firehjuling kommer opp i høy hastighet på vanskelig vei, velter den. Mange undervurderer nok hvor krevende den er å håndtere. Det er derfor ikke et kjøretøy vi ønsker på veien, selv om den er registrert og lovlig, sier Amundsen.

Han mener imidlertid det er umulig å forby firehjulingene å kjøre på veien.

– De er registrert i EU, dermed er vi bundet av EØS-regler som gjør et forbud umulig, sier han.

I dag er ikke ATV definert som en egen kjøretøygruppe. Har du vanlig førerkort for bil, har du rett til å kjøre firehjuling. I nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 20102013 åpner Statens vegvesen for å gjøre ATV til en egen kjøretøygruppe med egne krav til opplæring og førerkort, på linje med det man har for kjøring med snøscooter eller motorsykkel.

– I dag kreves ingen spesialutdanning eller trening utover den du skaffer deg selv. Det er et problem. Jeg har inntrykk av at mange av ulykkene skjer på grunn av mangel på kompetanse, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Han mener gruppen som skaffer seg firehjuling som leketøy, er mest utsatt for ulykker.

Arve Lønnum i ATV-importørenes landsforening mener firehjulingene ofte blir hengt ut.

– De er forholdsvis lite ulykkesbelastet. De benyttes stort sett som nyttekjøretøyer, for eksempel på bondegårder. Mange tror at folk har dem bare for moro skyld, men det gjelder bare noen få, sier han.

Lønnum mener det vil være nærmest umulig å innføre et eget sertifikat for ATV-er, men mener kjøring av firehjuling bør bli en del opplæringen i de andre førerkortklassene.

Facebook-kommentar