Trygg Trafikk har oversikten over omkomne på norske veier og de melder om at det var 13 personer som har mistet livet i trafikken i årets første måned. En av dem var en mopedist.

 

Trafikkulykken skjedde 9. januar på Ramsøy i Askøy og vedkommende ble erklært død på ulykkestedet. Hva som var årsaken, er ikke kjent men det ble ikke beslaglagt noe førerkort.

 

I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 18. Dette ble redusert med tre, slik at den endelige tallet for omkomne i januar 2012 endte på 15.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i januar måned.

 

Tallene i januar fordeler seg på ni bilførere, en bilpassasjer, en mopedist, en akende og en på rulleski.

 

Av de 10 drepte i bil omkom syv i kollisjon med annet motorkjøretøy, en i sammenstøt med elg og to etter utforkjøring.

 

Av de 13 som omkom i trafikken i januar var syv menn, fire kvinner og to barn.

 

Januar 2013 fordeling ulykkestall

 

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

Fordeling Januar
trafikantgrupper
2013 2012
Bilførere 9 6
Bilpassasjerer 1 5
Motorsyklister 0   0
Mopedister 1   0
Syklister 0 0
Fotgjengere 0 4
Akende 1 0
Andre 1 0
SUM 13 15
Fordeling Januar
fylker
2013 2012
Østfold 0 0
Akershus 0 1
Oslo 0 1
Hedmark 1 0
Oppland 0 1
Buskerud 0 1
Vestfold 0 0
Telemark 1 0
Aust-Agder 0 0
Vest-Agder 1 0
Rogaland 1 1
Hordaland 4 2
Sogn og Fjordane 0 0
Møre og Romsdal 1 2
Sør-Trøndelag 1 0
Nord-Trøndelag 0 0
Nordland 2 2
Troms 1 4
Finnmark 0 0
SUM 13 15

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Kilde: Trygg Trafikk

 

Facebook-kommentar