Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2010 er 17.Av: Mona Forsnes

I samme måned i 2009 var det foreløpige tallet 25. Dette økte med to, slik at det endelige tallet for august 2009 endte på 27.

Tallene i september fordeler seg med 12 bilførere, tre bilpassasjerer, en motorsyklist og en fotgjenger.

Av de 15 omkomne bilførere/-passasjerer omkom 11 i kollisjon med annet kjøretøy mens fire mistet livet i utforkjøringsulykker (eneulykke).

Av de 17 omkomne var 12 menn og fem kvinner.

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling trafikantgrupper

September

Hittil

2010

2009

2010

2009

Bilførere

12

11

89

72

Bilpassasjerer

3

8

32

35

Motorsyklister

1

4

24

27

Mopedister

0

0

0

1

Syklister

0

1

4

8

Fotgjengere

1

1

12

16

Akende

0

0

1

1

Andre

0

2

3

6

SUM

17

27

165

166

Fordeling fylker

September

Hittil

2010

2009

2010

2009

Østfold

0

2

12

11

Akershus

1

3

12

20

Oslo

0

1

3

7

Hedmark

0

1

17

14

Oppland

1

2

12

5

Buskerud

1

0

9

10

Vestfold

0

1

2

7

Telemark

2

5

9

8

Aust-Agder

0

0

4

3

Vest-Agder

4

3

10

7

Rogaland

1

1

8

9

Hordaland

2

4

16

11

Sogn og Fjordane

0

1

2

6

Møre og Romsdal

1

0

7

18

Sør-Trøndelag

0

0

9

7

Nord-Trøndelag

2

0

9

8

Nordland

2

1

17

5

Troms

0

2

6

5

Finnmark

0

0

1

5

SUM

17

27

165

166

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar