Mc-ulykke-2

Bildet har ingen sammenheng med ulykken.

 

Ni omkom på veiene i april og av de ni omkomne, var seks menn, to kvinner og ett barn.

 

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012.

 

45 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. Det er syv færre enn i samme periode i fjor.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

 

Tallene fra april 2013 fordeler seg på seks bilførere, en bilpassasjer, en mc-fører og syklist.

 

Av de omkomne bilførerne/-passasjerer ble en drept i kollisjon med annet kjøretøy og seks i ulykker der ingen andre kjøretøy var involvert (eneulykker).

 

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via deres distriktsledere.

 

April 2013 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

Fordeling April Hittil i
trafikantgrupper
2013 2012 2013 2012
Bilførere 6 8 29 31
Bilpassasjerer 1 0 7 11
Motorsyklister 1 0 2 0
Mopedister 0 1 1 1
Syklister 1 3 1 3
Fotgjengere 0 1 3 6
Akende 0 0 2 0
Andre 0 0 0 0
SUM 9 13 45 52
Fordeling April Hittil i
fylker
2013 2012 2013 2012
Østfold 3 1 3 2
Akershus 0 0 1 2
Oslo 0 0 0 1
Hedmark 0 2 1 2
Oppland 1 0 2 2
Buskerud 2 0 5 3
Vestfold 0 0 0 2
Telemark 0 2 2 3
Aust-Agder 0 2 0 4
Vest-Agder 0 1 2 1
Rogaland 1 1 3 5
Hordaland 1 0 9 5
Sogn og Fjordane 1 0 3 1
Møre og Romsdal 0 1 2 5
Sør-Trøndelag 0 0 2 2
Nord-Trøndelag 0 1 2 1
Nordland 0 2 4 6
Troms 0 0 3 5
Finnmark 0 0 1 0
SUM 9 13 45 52

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene forventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Kilde: TryggTrafikk.no

 

 

Facebook-kommentar