Når man først har tatt skrittet med å kjøre med en henger, fortsetter man gjerne. Er du en av de som har henger, kjører du også lengre strekninger.Av: Mona Forsnes

Man får med seg alt man behøver på en enkel måte, det er bekvemt og en sikker måte å frakte tingene på. Det er ingenting som tyder på at det er en større ulykkes risiko eller  at det ødelegger kjøretøyet fortere. Dette er resultatet etter at SMC har hatt en undersøkelse for de som kjører motorsykkel med henger.

I alt er det 327 motorsyklister som har svart på undersøkelsen som SMC hadde på sin internettsider i perioden 16. Juni til 8. August i år. I følge det svenske Transportstyrelsen, er det registrert 690 motorsykler med hengerfeste i 2009

“Den höga svarsfrekvensen och de entydiga svaren är positiva”, sier Maria Nordqvistsom gjorde denne undersøkelsen i SMC. Det finnes heller ingenting i undersøkelsen som sier at motorsykkelen tar skade av å kjøre med hengeren.

90 % av de som deltok i undersøkelsen sier også at de ønsker å kjøpe en motorsykkel med med hengerfeste ved neste korsvei. Men, det er flere som venter med å kjøpe en ny sykkel til regelverket er klarlagt.

Sammendraget av undersøkelsen kan du lese her

SMC har via STRADA  også undersøkt ulykkesstatistikken for motorsykler i peroden 2007-2009. Av 5300 motorsykler i denne perioden var det registrert kun en ulykke der henger var involvert. Det viste seg også å være en fire-hjuling..

Kilde: SMC

Kjører du med henger og har du vært borti noe når du har vært ute å kjørt?

Facebook-kommentar