6 av 10 er ikke i stand til å identifisere et godkjent verksted. Verdien av svart “mekking” anslås til tre milliarder kroner i året.

Alle verksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. Dette skal sikre at de har kompetanse og verktøy som er nødvendig.

I en ny undersøkelse kommer det likevel fram at flertallet her i landet ikke vet hvordan de kan identifisere et godkjent verksted.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende. På ulovlige verksteder vet du ingenting om kompetansen eller utstyret de har. Konsekvensene kan i verste fall bli at du kjører rundt i et kjøretøysom er trafikkfarlig, sier , sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen i en pressemelding.

Svart arbeid

I spørreundersøkelsen svarer også nærmere en av fire at det er greit å reparere kjøretøyet svart i deres omgangskrets.

– Jeg tror ikke folk nødvendigvis vet helt hva det er de er med på å støtte når de gjør dette. De er med på å støtte kriminelle. Ikke-godkjent verksteddrift er gjerne knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og utnytelse av de som jobber der. I tillegg går det selvfølgelig utover de godkjente verkstedene som driver seriøst, sier Molnes.

Du har heller ikke de samme klagemulighetene om du reparerer kjøretøyet svart, påpeker han.

– Mange reparerer nok svart fordi det virker billigere. Men om jobber er utført dårlig, risikerer du å måtte betale dobbelt.

Service og tilgjengelighet viktigst

Service og tilgjengelighet er viktigst når bileiere velger verksted, tett fulgt av pris og anbefalinger. Verkstedene finner de hovedsakelig gjennom nettsøk og anbefalinger fra venner og bekjente.

– Vi synes det er synd at bare 2 prosent oppgir at de er innom nettsidene våre for å forsikre seg om at verkstedet er godkjent. Dette er det eneste stedet du kan få helt sikker informasjon om at et verksted er godkjent eller ikke, sier Molnes.

Her finner du oversikt over alle godkjente verksteder.

Oversikten omfatter også verksteder spesialisert på MC.

Behov for mer informasjon

Statens vegvesen sammen andre myndigheter og en samlet bilbransje jobber nå for å redusere svart og ulovlig arbeid i bilbransjen.

– Vi ser at vi har en jobb å gjøre – både for å opplyse bileierne om viktigheten av å velge godkjente verksteder, men også med å følge opp de som driver ulovlig, sier Molnes.

Fakta:

Det finnes ca. 3 500 godkjente verksteder i Norge

I tillegg finnes det ca. 550 virksomheter som er godkjent for kun bestemte typer reparasjoner (for eksempel på hjul og eksosanlegg)

Du finner alle godkjente verksteder på www.vegvesen.no/finnverksted

Godkjente verksteder skal ha godkjentskilt fra Statens vegvesen

Bilbransjeforeningen anslår at svart verkstedarbeid utgjør en verdi på rundt 3 milliarder hvert år.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av Statens vegvesen, NAF, Norges Bilbransjeforbund og Mitt anbud. Undersøkelsen er utført som et ledd i en større kampanje for å redusere svart og uautorisert arbeid innen verkstedbransjen.

Facebook-kommentar