Importøren av Suzuki, Erling Sande AS er endelig frikjent i den såkalte effektsaken som ble behandlet helt opp i Høyesterett.

Bakgrunnen for saken var at myndighetene mente at importøren og den tidligere butikken Erling Sande AS eide i Oslo, Best of Bikes, solgte sykler registrert som laveffekt-sykler, mens de var modifisert og ble levert til kunde som høy-effekt. Engangsavgiften er svært varierende ut fra antall Hk som ytes av motoren, og en GSX-R 600 kunne blant annet leveres med 34, 106 eller 125 Hk.

I Tingretten tapte Erling Sande AS og Best of Bikes så det holdt. Importøren ble ilagt foretaksskatt på 1 million kroner, inndragning av 360.000 kroner samt erstatning til Tollvesenet på hele 500.000 kroner. I tillegg til de nesten 2 millionene ble også butikksjefen for Best of Bikes dømt til 4 måneders fengsel.

Erling Sande AS anket dommen til Borgarting Lagmannsrett hvor de ble frikjent på alle punkter. Påtalemyndighetene anket dommen opp til Høyesterett som etter vurdering ikke ville behandle saken. Dommen fra Borgarting Lagmannsrett blir dermed stående som endelig domsavsigelse i saken.

Facebook-kommentar