POSITIVE TALL: Bortsett fra i 2012 (144 drepte) har det ikke omkommet færre trafikanter på norske veier siden 50-tallet.

POSITIVE TALL: Bortsett fra i 2012 (144 drepte) har det ikke omkommet færre trafikanter på norske veier siden 50-tallet.

 

152 personer omkom på norske veier i 2014. Av disse var 20 motorsyklister og to mopedførere.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Tall fra Statens Vegvesen viser at det totale antallet dødsulykker i trafikken har sunket med nesten 20 prosent siden 2013.

 

LITEN NEDGANG

20 motorsyklister mistet livet på norske veier i fjor. Det er en liten nedgang fra 2013, da 21 ble drept i trafikken. Det går ikke frem av statistikken til Statens Vegvesen hvor mange av de drepte som var utenlandske turister på ferie i Norge.

 

NEST LAVEST

Det laveste antallet trafikkdrepte i Norge som er registrert i nyere tid, var 144 drepte i 2012. For å finne et lavere tall må man helt tilbake til 1950. I 2013 ble så mange som 187 personer drept på norske veier (21 motorsyklister). Både Statens Vegvesen og Trygg Trafikk er fornøyd med at tallet nå har sunket betraktelig.

 

FOR MANGE

– Etter en tilbakegang i fjor med 187 drepte er vi tilbake på den nedadgående trenden med færre trafikkdrepte år for år. Vi er selvsagt glade for nedgangen. Men dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Facebook-kommentar