” alt=”” width=”500″ height=”500″ />

 

De unge er hovedgrunnen til den gledelige nedgangen i antall drepte i trafikken i Norge. – Dette blir underkommunisert i forhold til fokuset på de unge som risikosjåfører. NAF mener det er viktig å få frem at det er denne gruppen som har best utvikling når det gjelder trafikkdrepte, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Pressemelding fra NAF

Den største nedgangen i antall trafikkdrepte finner man særlig i aldersgruppen 18-24 år. I denne aldersgruppen er antall drepte halvert siden 2002.

 

Mønsteret er ganske likt når det gjelder hardt skadde i trafikken. Nedgangen er klart størst blant de yngste. Faktisk er det de unge som er hovedgrunnen til den gledelige nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken i Norge.

 

– Det er et faktum at unge menn er mest utsatt for ulykker i trafikken, men det er svært gledelig å konstatere at det er en svært positiv utvikling i denne gruppen, sier Sagedal.

 

Pressebilde av Inger Elisabeth Sagedal

 

 

Årsaken til nedgangen er sammensatt

Føreropplæringen gjennomgikk omfattende endringer i 2005, og vi mener dette kan være en viktig forklaring på den gode trenden i gruppen 18-24 år.

 

I 2004 ble Trafikalt grunnkurs innført og i 2005 fikk vi ny læreplan med mer fokus på elevens selvinnsikt og risikooppfatning. En annen årsak kan være at bilene ungdommen har i dag har mer sikkerhetsutstyr enn tidligere.

 

– Trolig har flere ungdomsbiler nå kollisjonsputer, antispinn og annet sikkerhetsutstyr, sier Sagedal.

 

Utviklingen viser at mye riktig har blitt gjort og ved en innføring av trafikk som fag i skolen, vil den gode utviklingen kunne bli ytterligere forsterket.

 

En videre nedgang i antall trafikkdrepte vil også komme fra en storstilt innsats på å bygge mer tilgivende veier.

 

– Det er enormt viktig at dårlig vedlikeholdte norske veier kommer opp på en standard som tillater menneskelige feil. Mer møtefri vei og et tilgivende sideterreng er avgjørende, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Facebook-kommentar