Nå fra 1. januar 2009 er det endringer i hvilke kjøretøy som får bruke kollektivfeltet.

Motorsykler med to hjul har fremdeles tilgang til å kjøre i kollektivfeltene, men motorsykler med sidevogn, trike og ATV’er har fra samme dato fått forbud mot å bruke kollektivfeltet.

Forbudet gjelder alle motorsykler/motorvogner med 3 og 4 hjul. Videre er det og nå ikke tillatt for minibusser som ikke har minimum 8 personer i bilen eller eventuelt går i rutetrafikk.

Kjøring i kollektivfelt er nå kun tillatt for busser, biler, minibusser med minst åtte personer, utrykningskjøretøy, tråsykkel og elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn.

Facebook-kommentar