Spania og Latvia fikk denne uken hederspriser for sitt trafikksikkerhetsarbeid. Begge landene har redusert antall trafikkdrepte med over 43 prosent fra 2001 til 2008.

EU har satt som mål å halvere antallet som årlig omkommer i trafikken fra 2001 til 2010. 39 000 personer omkom i trafikken i de 27 EU-landene i 2008. Det er 15 400 færre enn i 2001, men fortsatt langt unna målet på maksimum 25 000 omkomne.

Med dette som bakgrunn etablerte European Transport Safety Council (ETSC) i 2006 en Road Safety Performance Index (PIN) som et verktøy for å trigge landene til enda større innsats for å bedre trafikksikkerheten. Landene sammenlignes på ulike indikatorer, for å identifisere og fremme tiltak som virker.

Pris til Spania og Latvia
Som en del av PIN deler ETSC ut prisen Road Safety PIN Award hvert år. Frankrike fikk prisen for to år siden, og Portugal i fjor. Begge disse landene har nesten halvert antallet som dør på veiene i løpet av åtte år. I år ble Spania og Latvia hedret for sitt trafikksikkerhetsarbeid, som har gitt resultat med en reduksjon i antall omkomne på over 43 prosent i begge land.

Utgangspunktet for de to landene var riktig nok ganske forskjellig, med 236 omkomne per million innbyggere hadde Latvia klart dårligst trafikksikkerhet i Europa, og er fortsatt blant de fem farligste landene for trafikanter. Spania med 136 omkomne per million som utgangspunkt har klatret ti plasser opp på oversikten over de mest trafikksikre landene, og ligger nå på 11. plass.

EU15 klarer målet i 2013
Sammen med Frankrike, Luxembourg, Belgia og Portugal vil Spania og Latvia trolig klare det ambisiøse målet om en halvering til 2010. EU15, landene som var medlemmer i 2000 og satte målet om en halvering, vil etter beregninger kunne nå målet tre år på overtid, det vil si i 2013. Dersom utviklingen fortsetter vil hele EU (EU27) først klare målet i 2017 viser beregningene til ETSC.

Spesielt de 12 landene i Sentral og Øst-Europa som har blitt medlemmer i løpet av tiårsperioden henger etter. I Romania og Bulgaria har antallet som mister livet økt, og Polen og Slovakia har omtrent samme antall omkomne årlig etter åtte år.Litauen ligger helt nederst, med tre ganger farligere trafikk enn de beste landene.

Sterkt fokus på fart
Det er selvsagt enklere for land med lav trafikksikkerhet som utgangspunkt å oppnå fremgang, ved å ta i bruk tiltak som allerede er gjennomført i landene med best sikkerhet, sier Ellen Townsend, policyansvarlig i ETSC.

Men årets rapport viser at også landene som hadde best trafikksikkerhet i utgangspunktet kan ha en sterk reduksjon, sier hun.

Landene i Sør-Europa hadde et middels trafikksikkerhetsnivå som utgangspunkt og er de som har hatt størst prosentvis nedgang. Både Frankrike, Spania og Portugal har fokusert på fart, de har økt antall politikontroller, innført automatisk fartskontroll i stor skala, og senket toleransegrensene. Prikkbelastning er innført i alle disse landene, med god effekt blant annet på antallet som kjører over fartsgrensene.

Representantene for Spania, Frankrike og Portugal fremhever i tillegg medias rolle i arbeidet med å endre folks holdning til fart, og rus. Ved å kommunisere det gode resultatet av tiltakene i form av færre omkomne har folks mentalitet endret seg, når det gjelder fart og promille.

Norge ned fra 3. til 6. plass
England, Sverige og Nederland var blant de fem sikreste i 2001, og har redusert antall omkomne med 24 – 31 prosent i løpet av de siste åtte årene.

Norge (-7%) og Danmark (-9%) derimot har hatt en langt lavere reduksjon. Norge har gått fra en tredje til en 6. plass i antall omkomne per million innbyggere. Danmark har gått fra en posisjon som det syvende sikreste trafikklandet, til en 14. plass. Spania, Frankrike, Irland og Tyskland har gått forbi Danmark i løpet av perioden.

Perioden for EUs 3. Road Safety Action avsluttes i 2010, og ETSC arbeider for at EUs neste Action Plan blir like ambisiøs som den forrige. Organisasjonen har gitt sitt innspill i form av et Blue Print for EUs 4th RSAP – og foreslår en ambisjon om å redusere antall omkomne med 40 prosent fra 2010 til 2020. I tillegg ønsker organisasjonen egen mål for antall alvorlig/varig skadde, og for antall barn som mister livet i trafikken.

Her finner du hele rapporten- ETSC PIN Rapport 2009

Trafikkdrepte_Europa_1245995881.jpg

Kilde: Trygg Trafikk

Facebook-kommentar