Prøveskilter er ment som en løsning for å prøvekjøre eller demonstrere biler og sykler som ikke er registrert. Dette er en ordning som er basert på tillit, da man ikke nødvendigvis må betale engangsavgift for å bruke et kjøretøy med prøveskilter. Av: Mona Forsnes

Da er det en del som faller for fristelsen og bruker prøveskilter i stedet for å registrere kjøretøyet. Dette gjelder i hovedsak biler/motorsykler som brukes i helger og ved andre spesielle anledninger.

To typer prøveskilter
Prøvekjennemerker finnes i to forskjellige varianter. Det som er mest vanlig er dagsprøvekjennemerker. Disse kan du få kjøpt på trafikkstasjonen, og de koster 225 kroner per dag. Dagsprøvekjennemerker gjelder fra klokken 00:00 til 24:00 den angitte dagen, og skal kun brukes til flytting, prøving eller demonstrasjon. Skiltene er laget i en plastfolie som klistres på bilen, og det følger med en kjøreseddel som skal oppbevares i bilen.

Den andre varianten er årsprøvekjennemerker. Disse utstedes kun til firmaer som kan dokumentere et gjentatt behov for prøveskilter. Disse er laget i plast, og kan brukes på flere forskjellige biler.

Ved bruk av årsprøvekjennemerker må man alltid ha med både utfylt kjøreseddel og vognkortet som hører til skiltene. Vilkårene for bruk av disse er like som for dagsprøvekjennemerker.

Et av formålene hvor prøveskilt ofte blir brukt, er for å kjøre uregistrerte biler på bane i forbindelse med diverse biltreff. Banekjøring regnes ikke som prøving, og denne bruken er dermed ikke lov.

P.s:
Tollvesenet sier at dersom krav om avgiftsplikt først oppstår, så vil muligheten til å ilegge dobbel avgift ofte også være til stede. Den samme loven sier også at dersom man har blitt straffet for et slikt forhold tidligere, kan avgiften firedobles.

Kilde: Dagbladet.no

Facebook-kommentar