Ambulanse

 

25 omkom på veiene i august 2013, fem av dem motorsyklister.

 

120 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2013. I samme periode i 2012 omkom 103 personer i veitrafikkulykker.

 

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august 2013 er 25. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 14. Dette økte med en slik at det endelig tallet for august 2012 endte på 15.

 

120 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de åtte første måneder i 2013. I samme periode i 2012 omkom 103 personer i veitrafikkulykker. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august 2013 er 25. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 14. Dette økte med en slik at det endelig tallet for august 2012 endte på 15.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år er 22 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned.
Tallene i august fordeler seg slik: 13 bilførere, fem bilpassasjerer, fem motorsyklister, en syklist og en fotgjenger.
Av de til sammen 18 omkomne bilførerne/-passasjerene ble 12 drept i kollisjon med annet kjøretøy og seks i eneulykker.

 

Av de 25 omkomne var 19 menn og seks kvinner.

 

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

 

August 2013 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

Fordeling August Hittil i
trafikantgrupper
2013 2012 2013 2012
Bilførere 13 7 67 49
Bilpassasjerer 5 1 17 16
Motorsyklister 5 5 14 14
Mopedister 0 0 1 3
Syklister 1 1 8 10
Fotgjengere 1 0 10 10
Akende 0 0 2 0
Andre 0 1 1 1
SUM 25 15 120 103
Fordeling August Hittil i
fylker
2013 2012 2013 2012
Østfold 0 0 4 3
Akershus 3 1 7 12
Oslo 1 1 2 4
Hedmark 2 1 4 6
Oppland 1 1 8 4
Buskerud 3 1 14 7
Vestfold 0 1 2 5
Telemark 3 1 7 6
Aust-Agder 0 0 2 4
Vest-Agder 0 2 3 4
Rogaland 1 0 11 8
Hordaland 0 3 10 12
Sogn og
Fjordane
2 0 5 2
Møre og
Romsdal
3 0 9 5
Sør-Trøndelag 1 1 7 4
Nord-Trøndelag 2 0 8 1
Nordland 1 1 8 8
Troms 1 1 6 8
Finnmark 1 0 3 0
SUM 25 15 120 103

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Kilde: TryggTrafikk.no

 

 

Facebook-kommentar