Arve Lønnum

IKKE FORNØYD: Motorsykkelimportørene mener Transportøkonomisk institutts rapport om lett motorsykkel har klare metodiske mangler. – TØI overser at de fleste som eventuelt blir nektet å kjøre lett MC vil gå over til moped, sier Arve Lønnum i MCF.

 

 

TØI har levert Vegdirektoratet en rapport som foreslår en heving av alderen for å kjøre lett motorsykkel. – Forslaget vil ikke gi reduksjon i ulykker. Rapporten er tuftet på forhåndsdom og feil forutsetninger.

 

Det hevder de norske motorsykkelimportørene. Vegdirektoratet vurderer å heve grensen for å kjøre lett motorsykkel fra 16 til 18 år, og har i den forbindelse bestilt en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 

INHABILE

Dersom TØIs forslag settes ut i livet, innebærer det at det at også aldersgrensen for mellomtung og tung motorsykkel må heves med to år.Motorsykkelimportørenes forening (MCF) mener TØI for mange år siden tok et standpunkt i denne saken og derfor må anses som inhabile.

Du finner Bikeports artikkel om forslaget fra Veidirektoratet her: VIL HEVE ALDERSGRENSEN

 

FORHÅNDSSTANDPUNKT

– Vi anser TØI som inhabile i denne saken på grunn av deres forhåndsstandpunkt. TØI mente allerede i 2010 at førerkortalderen for lett motorsykkel skulle heves. De tok kun det forbehold at førere av lett MC ikke skulle kjøre moped i stedet. Nå mener TØI i ny rapport at over halvparten av dem som kjører lett MC i dag, ville tatt buss, tog eller trikk i stedet, dersom aldersgrensen ble hevet. Det er åpenbart feil, sier sekretær i MCF, Arve Lønnum.

 

OVERSER UNGDOM

– TØI overser glatt at de aller fleste ungdommene som eventuelt blir nektet å kjøre lett MC, vil gå over til moped og at ulykkesrisikoen dermed ikke reduseres i vesentlig grad, men bare overføres til en annen kjøretøygruppe, sier Arve Lønnum.

 

UTDATERT

Han sier også at TØI heller ikke kan ha fått med oppdaterte ulykkestall. I år er det ingen omkomne og fire hardt skadde for lett motorsykkel.

– På tross av økt salg av lett MC viser statistikken nedgang i ulykker, påpeker Lønnum.

 

UTEN FØRERKORT

– TØI overser også at rundt 1/3 av MC-ulykkene skjer med personer som ikke har førerkort overhode. Det viser Vegdirektoratets og Utrykningspolitiets undersøkelser. Det blir ikke færre av disse ulykkene med et slikt forslag, snarere flere. Det vil bli flere på veien som ikke har godkjent opplæring, fordi det blir forbudt med slikt i den aktuelle aldersgruppen, sier Lønnum.

 

 

 

Facebook-kommentar