trygg_trafikk_logo

 

92 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets syv første måneder. Det er en økning på fire drepte, sammenlignet med fjorårets tall.

 

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i juli 2013 er 18. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 12. Dette økte med en slik at det endelig tallet for juli 2012 endte på 13.

 

I gjennomsnitt de foregående fem år, er 20 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

 

Hittil i år har 92 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode i 2012 mistet 88 personer livet på norske veier.

 

Tallene i juli 2013 fordeler seg slik: syv bilførere, to bilpassasjerer, fire motorsyklister, en syklist og fire fotgjengere.

 

Av de ni omkomne i bil ble to drept i kollisjon med annet kjøretøy og syv i utforkjøringer/eneulykker.

 

Av de 18 omkomne var 15 menn og tre kvinner.

 

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere.

 

Juli 2013 fordeling ulykkestall

Oversikten viser fordeling mellom trafikantgrupper og fylkesvis fordeling over omkomne i trafikken i år og i fjor på samme tid. Tallene er foreløpige, og kan bli endret noe.

 

Sist oppdatert:01.08.13

 

Fordeling Juli Hittil i
trafikantgrupper
2013 2012 2013 2012
Bilførere 7 5 51 42
Bilpassasjerer 2 2 12 15
Motorsyklister 4   3   9   9
Mopedister 0   0   1   3
Syklister 1 2 8 9
Fotgjengere 4 1 8 10
Akende 0 0 2 0
Andre 0 0 1 0
SUM 18 13 92 88
Fordeling Juli Hittil i
fylker
2013 2012 2013 2012
Østfold 1 1 4 3
Akershus 1 3 4 11
Oslo 0 1 1 3
Hedmark 0 1 2 5
Oppland 1 0 6 3
Buskerud 2 2 11 6
Vestfold 0 0 2 4
Telemark 0 2 4 5
Aust-Agder 1 0 1 4
Vest-Agder 1 0 3 2
Rogaland 3 1 9 8
Hordaland 1 0 11 9
Sogn og Fjordane 0 1 3 2
Møre og Romsdal 3 0 5 5
Sør-Trøndelag 0 1 6 3
Nord-Trøndelag 2 0 6 1
Nordland 1 0 7 7
Troms 0 0 5 7
Finnmark 1 0 2 0
SUM 18 13 92 88

 

Sammenligningene kan være noe skjeve fordi man sammenligner foreløpige tall med fjorårets endelige. De foreløpige tallene ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.

 

Facebook-kommentar