2013 1190 Adventure R

 

Ulykkesstatistikken går riktig vei, men Trygg Trafikk og Statens vegvesen mener likevel det er mye som kan gjøres for å redusere antallet motorsykkelulykker.

 

Tekst: Claus Diseth

 

Statistisk sentralbyrås (SSB) halvårsrapport for trafikkulykker viser færre døde i MC-ulykker sammenlignet med samme periode i fjor. I første halvår av 2016 er ti motorsyklister drept på norske veier. Det er en nedgang fra 2015, da døde 12 MC-førere i trafikken i første halvår. Pr 22. juli 2016 er tallet ifølge Statens vegvesen oppe i 12. Dette skriver VG.

 

MER KAN GJØRES

I et intervju med VG oppfordrer Guro Ranes, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet motorsyklistene til å bruke kjøreutstyr med sterke farger (eller eventuelt refleksvest). Hun mener dette vil føre til at de blir lettere sett og oppdaget av andre trafikanter. Hun oppfordrer samtidig bilistene til aktivt å se etter motorsykler.

 

NESTEN HALVERT

I perioden 1999–2003 omkom 146 MC-førere i trafikken. I den neste femårsperioden var tallet 142. Mellom 2009 og 2013 var tallet redusert til 89. Fra 2014, til og med juni 2016 er 46 MC-førere hittil drept i trafikkulykker. En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er halvert de siste 15 årene. Dette gjelder også motorsyklister.

 

GOD OPPLÆRING

Ranes mener denne halveringen er et resultat av flere ting, og lister opp bedre veier, bedre kjøretøyer, ABS-teknologi – og ikke minst bedre opplæring. I intervjuet med VG sier hun at Norge er et av verdens beste land på trafikkoplæring.

– I norsk trafikkopplæring legges det like mye vekt på risikovurderinger som på tekniske kjøreferdigheter, sier hun til VG.

 

KVART MILLION

Ifølge Vegdirektoratet har den norske beholdningen av motorsykler økt fra under 20. 000 i 1980 til nærmere 160.000 i 2012. Bare fra 2008 til 2012 økte beholdningen fra om lag 117.000 registrerte kjøretøy i 2008 til drøye 152.000 i 2015. Vegdirektoratet anslår at det nå er om lag 250.000 brukere av tung og lett motorsykkel i Norge.

 

Facebook-kommentar