Det er ikke i alle land det er lovpålagt å bruke hjelm og et av de er USA som ikke tar verken hjelm eller annen type sikkerhetsutstyr så veldig høytidelig. Tre av statene har ikke lover for hjelmbruk i det hele tatt.

Det er en amerikansk nyhetsside som melder om at de fleste av statene i USA har en eller annen form for hjelmpåbud men resten er det ikke så farlig med virker det som. I fjor var det 4400 mennesker som døde i motorsykkelulykker og mange av de kunne ha vært unngått om de hadde brukt hjelm.

I tidligere år (1970) hadde USA ganske lave tall angående ulykker men mange land har passert dem på skalaen, deriblantNorge kommer bedre ut i de siste målingene som er blitt tatt.

Foto: Jim Cole/AP Photo

Har du vært i en ulykke der du kan takke hjelmen og utstyret ditt for at du fortsatt kan bruke sykkelen din?

Facebook-kommentar