Elektriske motrorsykler er i vinden over hele kloden og vi skriver til en stadighet om mulighetene den har, rekkevidden og hvor de kan bli brukt.

Vi har tatt en uhøytidelig spørrerunde til diverse forsikringsselskap i Norge for å spørre de om hvordan de stiller seg til det nye fenomenet og om de kommer til å tilby forsikring til oss brukere som tør å tar valget og kjøpe en.Av: Mona Forsnes

Vi sendte en epost til åtte forskjellige forsikringsselskap, hvorav fire svarte på vår henvendelse.

Dette er hva de svarer på vårt spørsmål:

Pressetalsmann/Senior informasjonsrådgiver Roald Stigum i TrygVesta Forsikring:

Foreløpig har ikke dette vært en utfordring for oss, sier fagavdelingen til meg. Fordi vi ikke har slike sykler i porteføljen vår.

Dersom markedet for disse syklene “tar av” mener fagfolkene at det ganske sikkert blir tatt tilsvarende vurderinger hos oss i TrygVesta Forsikring som vi har gjort når det gjelder el-biler. Der har vi redusert prisen på forsikring av disse med 25% i forhold til den prisen vi tidligere hadde tariffert disse med.
Dersom vi nå skulle få en henvendelse eller to om slike el-sykler, skulle jeg også tro at vi skulle komme til en grei individuell ordning med kunden ut fra den policyen vi har på tilsvarende områder.

Informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige Forsikring BA:

Sykler som er typegodkjente av registreringsmyndighetene, vil Gjensidige forsikre på samme måte som motorsykler for øvrig.

Våre vilkår og dekninger skiller ikke på type motor, og skader dekkes på samme måte som for bensindrevne motorsykler.

Produktansvarlig Jon Anders Aasbakk i Terra Forsikring AS:

Elektrisk MC er for nytt på markedet til at vi har tatt stilling til hvordan disse skal forsikres, og hva det skal koste.

For å kunne gi riktig forsikring avhenger dette av en god del informasjon om kjøretøyet. Bl.a. vil typegodkjenningen spille inn, samt effekt, kostnad m.m.

Pr. i dag har vi ikke mottatt noen henvendelser om forsikring av elektrisk MC og har heller ikke noe tilbud på forsikring av disse.

Dette er noe vi selvsagt vil vurdere iht. utviklingen og godkjenningen av denne type kjøretøyer.

Filialsjef Kai Gunnarsen i Bilsport & MC Spesialforsikring:

Bilsport & MC spesialforsikring er positive til å tilby forsikring på el-motorsykkel. Hvordan en slik forsikring vil bli priset har vi foreløpig ikke utredet ferdig ennå.

Ta gjerne kontakt dersom du har flere spørsmål.

Facebook-kommentar