NMCU-Wireforbud-1

 

I BikePort’s daglige ”sveip” innom blant annet NMCU sin webside, fikk vi den gledelige nyheten om at Samferdselsdepartementet har besluttet at forbudet mot wire skal opprettholdes!

 

Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete innført i 2006 forbud mot bruk av wirerekkverk i Norge. Forbudet ble innført av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet.

 

Burde oppheves i følge Statens Vegvesen

Krefter i Statens vegvesen har imidlertid gjennom flere år uttrykt ønske om at forbudet burde oppheves og sendte saken ut på en bred høring, med høringsfrist i mai i fjor.

 

NMCU argumenterte for det motsatte

I den forbindelse leverte Norsk Motorsykkel Union (NMCU) et omfattende høringssvar som argumentert sterkt for at forbudet burde opprettholdes. NMCUs hovedargumenter var at wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre rekkverkstyper, at det finnes likeverdige alternativer til wire og at gjeninnføring av wire ikke ville gi noen dokumenterte gevinster – verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.

 

Forbudet mot wire skal opprettholdes!

Samferdselsdepartementet har nå vurdert ønsket fra Statens vegvesen og i en pressemelding forteller departementet at man har besluttet at forbudet mot wire skal opprettholdes.

 

Begrunnelsen

Departementets begrunnelse er motorsyklistenes følelse av utrygghet for denne rekkverkstypen, de høye vedlikeholdskostnadene og at det finnes alternative, likeverdige rekkeverkstyper, selv på smale veier. I tillegg nevner man at den politiske enigheten som var grunnlag for forbudet i 2006 er videreført i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023, der flere ulike partikonstellasjoner i Transportkomiteen hadde merknader mot bruk av wire.

 

NMCU skriver i sin artikkel at de er glad for departementets kloke beslutning og foreslår at denne saken nå parkeres for godt.

 

NMCU-underskinne-video

 

Mange rekkverksløsninger for oss motorsyklister

Det finnes mange rekkverksløsninger på markedet som ivaretar alle trafikantgruppers sikkerhetsbehov, som ikke koster mer når alle kostnader tas med i regnestykket og som i tillegg både er praktiske og har et pent design. NMCU ønsker et samarbeid med Statens vegvesen om å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene blant disse alternativene.

 

Relaterte artikler:

 

Facebook-kommentar